Mobiliteit

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze samenleving. Met zijn ruime ervaring op het vlak van openbaar vervoer, (slimme) kilometerheffing en vervoersinfrastructuur, staat Eubelius voor een multidisciplinaire aanpak van mobiliteitsdossiers, waarbij wij u kostenefficiënt en met de juiste expertise bijstaan.

Lees meer

Uw contacten in Mobiliteit

Brussel

Rosita Geelen

Senior Counsel

Enkele referenties

Vervoer over de weg:

 • De Lijn: bijstand bij de structurering, gunning en uitvoering van het project inzake de elektrificatie van zijn vloot (verwerving van voertuigen, installatie van laadinfrastructuur en wijzigingen aan bestaande stelplaatsen);
 • De Lijn: juridische bijstand voor de structurering, gunning en uitvoering van al zijn PPS-projecten rond infrastructuur en rollend materieel, zoals recent DBFM Stelplaats Gent-Wissenhage en DBFM Premetro Antwerpen fase 2;
 • Nederlands Ministerie van Financiën: juridische adviesverlening onder andere inzake de juridische aspecten rond het invoeren van een systeem van ‘betalen naar gebruik’ in de mobiliteitssector (tolheffing voor lichte en passagiersvoertuigen);
 • Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: juridische adviesverlening en bijstand, als EETS-experten, voor de stelselimplementatie van de “vrachtwagenheffing” en “Tijdelijke Tolheffing” in Nederland;
 • Vlaams Gewest: juridische adviesverlening inzake de implementatie van de vernieuwde Eurovignetrichtlijn/Tolrichtlijn en de verruiming en vergroening van de kilometerheffing;
 • Viapass, de gewesten en SOFICO: juridische adviesverlening en bijstand inzake de omzetting van de nieuwe EETS-richtlijn; 
 • Blue Mobility: juridische bijstand bij de samenwerking met een strategische IT-partner;
 • Bolt: juridische adviesverlening met betrekking tot het aanbieden van autoverhuurdiensten via een app in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De Werkvennootschap: juridische bijstand voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project met betrekking tot de realisatie van de “missing link” wegenisonderdelen van de R4;
 • De Werkvennootschap: juridische bijstand in kader van het DBFM-project met betrekking tot de nieuwe N60 die de leefbaarheid in Ronse zal verbeteren en de bedrijven in de Vlaamse Ardennen beter bereikbaar moet maken;
 • Juridisch advies aan de onderaannemers van de winnende combinatie in het kader van het complexe PPS-project voor de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waalse Gewest, met inbegrip van de contract & financial closing en de recente financiële herziening naar aanleiding van COVID-19.

Scheepvaart:

 • De Werkvennootschap (en voordien Via-Invest) en De Vlaamse Waterweg: bijstand bij de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project om twee clusters van bruggen over het Albertkanaal te verhogen;
 • De Werkvennootschap en De Vlaamse Waterweg: juridische bijstand in het kader van een DBFM-programma voor de vervanging van een 30-tal beweegbare bruggen.

Luchtvaart:

 • skeyes: juridische bijstand bij de sluiting van een raamovereenkomst met SOWAER voor de oprichting van een eerste centrum voor digitale controletorens in Namen;
 • skeyes: juridische bijstand bij het opzetten van meerdere dochtervennootschappen zoals EPNB en SkeyDrone en de instap van Brussels Airport Company in SkeyDrone;
 • SFPI-FPIM en Sabena Aerospace: juridische bijstand bij de overname van SABCA van Dassault Belgique Aviation;
 • Vertegenwoordiging van een luchtvaartmaatschappij in het kader van een geschil met betrekking tot de toekenning van staatssteun aan een luchthavenexploitant.

Spoorwegen:

 • Bijstand bij de hervorming van de Belgische spoorwegen;
 • NMBS: Juridische bijstand in verband met een onderzoek van de Europese Commissie (DG COMP) naar bepaalde praktijken met betrekking tot grensoverschrijdende vrachtvervoerdiensten per bloktrein;
 • NMBS: Juridisch advies in kader van de realisatie van haar nieuw logistiek centrum in Mechelen;
 • NMBS: Juridisch advies bij het structureren en aanbesteden van de ontwikkeling van haar hoofdvestiging en de verkoop van meerdere kantoorgebouwen. Wij staan de NMBS bij in alle aspecten van de plaatsingsprocedure, met inbegrip van de redactie van alle contracten en de onderhandelingen;
 • Advies aan een spoorwegonderneming met betrekking tot de regulatoire aspecten van het openbaar personenvervoer per spoor en het Vierde Spoorwegpakket.