Mobiliteit

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze samenleving. Met haar ruime ervaring op het vlak van openbaar vervoer, (slimme) kilometerheffing en vervoersinfrastructuur, staat Eubelius voor een multidisciplinaire aanpak van mobiliteitsdossiers, waarbij wij u kostenefficiënt en met de juiste expertise bijstaan.

Lees meer

Uw contacten in Mobiliteit

Brussel

Rosita Geelen

Senior Counsel

Enkele referenties

 • Bijstand aan De Lijn bij de structurering, gunning en uitvoering van het project inzake de elektrificatie van haar vloot (verwerving van voertuigen, installatie van laadinfrastructuur en wijzigingen aan bestaande stelplaatsen);
 • Juridische adviesverlening aan het Nederlands Ministerie van Financiën onder andere inzake de juridische aspecten rond het invoeren van een systeem van ‘betalen naar gebruik’ in de mobiliteitssector (tolheffing voor lichte en passagiersvoertuigen);
 • Juridische adviesverlening en bijstand, als EETS-experten, voor de stelselimplementatie van de vrachtwagenheffing in Nederland opgedragen door het Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 • Juridische adviesverlening en bijstand aan Viapass, de Gewesten en SOFICO inzake de omzetting van de nieuwe EETS-richtlijn; 
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project met betrekking tot de realisatie van de “missing link” wegenisonderdelen van de R4;
 • Juridische bijstand aan skeyes bij de sluiting van een raamovereenkomst met SOWAER voor de oprichting van een eerste centrum voor digitale controletorens in Namen;
 • Juridische bijstand aan skeyes bij het opzetten van meerdere dochtervennootschappen zoals EPNB en SkeyDrone en de instap van Brussels Airport Company in SkeyDrone;
 • Juridische bijstand aan SFPI-FPIM en Sabena Aerospace bij de overname van SABCA van Dassault Belgique Aviation;
 • Juridisch advies aan de onderaannemers van de winnende combinatie in het kader van het complexe PPS-project voor de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waalse Gewest, met inbegrip van de contract & financial closing en de recente financiële herziening naar aanleiding van COVID-19;
 • Bijstand aan de Werkvennootschap (en voordien Via-Invest) en aan De Waterweg bij de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project om twee clusters van bruggen over het Albertkanaal te verhogen;
 • Advies aan een spoorwegonderneming met betrekking tot de regulatoire aspecten van het openbaar personenvervoer per spoor en het Vierde Spoorwegpakket;
 • Vertegenwoordiging van een luchtvaartmaatschappij in het kader van een geschil met betrekking tot de toekenning van staatssteun aan een luchthavenexploitant;
 • Bijstand bij de hervorming van de Belgische spoorwegen;
 • Juridische bijstand aan de NMBS in verband met een onderzoek van de Europese Commissie (DG COMP) naar bepaalde praktijken met betrekking tot grensoverschrijdende vrachtvervoerdiensten per bloktrein;
 • Juridische bijstand aan Blue-Mobility voor haar samenwerking met een strategische IT-partner.