Mobiliteit

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze samenleving. Met haar ruime ervaring op het vlak van openbaar vervoer, (slimme) kilometerheffing en vervoersinfrastructuur, staat Eubelius voor een multidisciplinaire aanpak van mobiliteitsdossiers, waarbij wij u kostenefficiënt en met de juiste expertise bijstaan.

Lees meer

Uw contacten in Mobiliteit

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Senior Counsel
Brussel
Senior Attorney

Enkele referenties

 • Begeleiding van De Lijn in haar projecten inzake aanleg tramlijnen en stelplaatsen en inzake de verwerving van rollend materieel
 • Bijstand aan Viapass, de tolheffende instanties en het Waalse Gewest bij de ontwikkeling, invoering, processing en exploitatie van het kilometerheffingssysteem
 • Juridische adviesverlening en bijstand, als EETS-experten, voor de stelselimplementatie van de vrachtwagenheffing in Nederland opgedragen door het Nederlands Ministerie van “Infrastructuur en Waterstaat”.
 • Bijstand aan het Vlaamse Gewest bij de identificatie van de belangrijkste wetgevende hinderpalen voor tests met geautomatiseerde voertuigen
 • Bijstand aan De Lijn in verband met de invoering van nieuwe Vlaamse regelgeving rond (publieke) mobiliteit en de impact ervan op De Lijn
 • Bijstand bij de hervorming van de Belgische spoorwegen in 2014
 • Bijstand bij de redactie van een ordonnantie inzake bezoldigd personenvervoer
 • Vertegenwoordiging van een luchtvaartmaatschappij in het kader van een geschil met betrekking tot de toekenning van staatssteun aan een luchthavenexploitant
 • Bijstand van De Lijn bij de invoering van een open mobile ticketing systeem
 • Bijstand aan de Werkvennootschap (en voordien Via-Invest) en aan NV De Waterweg bij de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project om twee clusters van bruggen over het Albert Kanaal te verhogen
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project met betrekking tot de realisatie van de “missing link” wegenisonderdelen van de R4 (2019)
 • Juridisch advies aan het winnende privaat consortium in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waals Gewest
 • Bijstand aan een entiteit belast met publieke taken inzake mobiliteit betreffende bevoegdheidsverdelende regels en scenario’s van herstructurering
 • Juridisch advies aan een marktleider inzake verstrekking van technologische diensten in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot het ontwerp en de installatie van alle verkeerstechnische uitrusting op de toekomstige Oosterweelverbinding in Antwerpen
 • Vertegenwoordiging van de NMBS in het kader van de herstructurering van haar vrachtactiviteiten en de privatisering van die activiteiten