Mobiliteit

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze samenleving. Met haar ruime ervaring op het vlak van openbaar vervoer, (slimme) kilometerheffing en vervoersinfrastructuur, staat Eubelius voor een multidisciplinaire aanpak van mobiliteitsdossiers, waarbij wij u kostenefficiënt en met de juiste expertise bijstaan.

Lees meer

Uw contacten in Mobiliteit

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Senior Counsel
Brussel
Senior Counsel
Brussel
Senior Attorney

Enkele referenties

  • Begeleiding van De Lijn in haar projecten inzake aanleg tramlijnen en stelplaatsen en inzake de verwerving van rollend materieel
  • Bijstand van Viapass, de tolheffende instanties en het Waalse Gewest in het kader van de ontwikkeling, de implementatie en de werking van de kilometerheffing
  • Bijstand bij de hervorming van de Belgische spoorwegen in 2014
  • Bijstand bij de redactie van een ordonnantie inzake bezoldigd personenvervoer
  • Vertegenwoordiging van een luchtvaartmaatschappij in het kader van een geschil met betrekking tot de toekenning van staatssteun aan een luchthavenexploitant
  • Bijstand van De Lijn bij de invoering van een open mobile ticketing systeem
  • Bijstand van de Vlaamse Waterweg in haar DBFM-projecten voor de verhoging van twee clusters van bruggen over het Albertkanaal
  • Begeleiding van een vooraanstaande technology service provider in het kader van de concurrentiedialoog voor de implementatie van alle technische installaties op de Oosterweelverbinding
  • Vertegenwoordiging van de NMBS in het kader van de herstructurering van haar vrachtactiviteiten en de privatisering van die activiteiten