Digital & gegevensbescherming

De vierde industriële revolutie (het "digitale tijdperk") breekt wereldwijd door. Nieuwe technologieën openen deuren naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en organisaties, maar ook naar uitdagingen. Het dynamische en multidisciplinaire team van Eubelius staat klaar om u bij te staan bij alle digitale juridische vragen.

  Lees meer

  Uw contacten in Digital & gegevensbescherming

  Enkele referenties

  • Bijstand aan een internationale farmaceutische groep bij het ontwikkelen van wereldwijde platforms voor het delen van geanonimiseerde real-world evidence data;
  • Compliance diensten voor verschillende Belgische en multinationale bedrijven in diverse sectoren, waaronder het opzetten van beleidsdocumenten zoals privacy- en cookiebeleid, retentiebeleid, beleid inzake melding van inbreuken op gegevens, register van verwerkingsactiviteiten, beleid inzake verzoeken van betrokkenen, gegevensverwerkingsovereenkomsten, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, gegevensoverdrachtseffectbeoordelingen, etc. en ad-hocadvies over specifieke vragen die voortvloeien uit de AVG en de Belgische gegevensbeschermingswetgeving;
  • Advies over de wisselwerking tussen de tweede richtlijn betalingsdiensten en de AVG en de mogelijkheden tot het delen van gegevens;
  • Strategisch advies met betrekking tot de complexiteit van (intragroep) internationale gegevensoverdrachten;
  • Advies over het gebruik van vertrouwensdiensten, zoals de e-handtekening en e-archivering;
  • Spoedadvies over communicatie en wettelijke verplichtingen na datalekken en in het bijzonder ransomwareaanvallen, ondersteuning bij de meldingen aan de toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen;
  • Risicobeoordeling voor een nieuw disruptief IoT-gebaseerd product en assistentie bij de contracteringsstrategie;
  • Procesvoering voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit naar aanleiding van klachten in gegevensbeschermingszaken en voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met betrekking tot gegevensbeschermingswaarborgen in wetgevingsdocumenten;
  • Procesvoering in contractuele geschillen waaronder aansprakelijkheid wegens gebrekkige IT-producten en exitkwesties.