Dawn raids

Onaangekondigde (huis)zoekingen door Belgische of Europese autoriteiten ("dawn raids") vereisen onmiddellijke aandacht op het hoogste niveau. Onze ervaren teams inzake het mededingingsrecht, fiscale visitaties en strafrechtelijke handhaving beschikken over de expertise om de belangen van onze cliënten veilig te stellen tijdens en na een dawn raid.

Indien u geconfronteerd wordt met een dawn raid, bel dan +32 2 543 30 00.
Een lid van het dawn raid team helpt u onmiddellijk verder.

Uw contacten in Dawn raids