Banken & financiële sector

Eubelius heeft een volledige bank- en financieringspraktijk, die uitgebreide bijstand biedt in alle financiële transacties en regulatoire aangelegenheden, met inbegrip van:

 • financiële, bancaire en schuldkapitaalmarkttransacties, zoals (grensoverschrijdende) gesyndiceerde financieringen, vastgoedfinancieringen, projectfinancieringen (inclusief PPS-projecten), schuldherstructureringen en publieke en private plaatsingen van allerhande obligaties (inclusief private plaatsingen in de VS);
 • duurzame financieringsproducten (leningen met een duurzame link, groene en sociale leningen en obligaties);
 • financiële diensten en regulatoire aangelegenheden, gaande van advies aan financiële instellingen, het bekomen van vergunningen, grensoverschrijdende diensten en paspoorten, kapitaalvereisten, afwikkeling van financiële instellingen, MiFID II, instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS, AIFM, …), betalingsdiensten (PSD II), …; en
 • bijstand bij financiële geschillenbeslechting en bij contacten met de toezichthoudende autoriteiten.

We treden op aan alle zijden van een transactie, zowel voor kredietnemers als kredietverstrekkers, en geven advies aan een brede waaier van Belgische en buitenlandse ondernemingen en financiële- en verzekeringsinstellingen.

Lees meer

Uw contacten in Banken & financiële sector

Brussel

Jean-Marc Gollier

Senior Counsel
Kortrijk

Dominique De Marez

Senior Counsel
Brussel

Vincent Sagaert

Of Counsel
Brussel

Sylvain Guéret

Senior Attorney
Show more

Enkele van onze referenties

Transactionele financiering

 • Bijstand met betrekking tot verscheidene (converteerbare) obligatieleningen, zowel publieke als private, alsook de daaropvolgende toelating tot de handel op gereglementeerde markten en EMTN-programma’s, inclusief een toenemend aantal groene en duurzame obligaties;
 • Bijstand aan de Belgische Staat (Federaal Agentschap van de Schuld) bij het updaten van de bepalingen en voorwaarden van zijn OLO (lineaire obligaties) programma, alsook de splitsing en notering van een obligatie op de Euro MTF markt;
 • Bijstand aan een groep ondernemingen met betrekking tot de financiële herstructurering van niet-rendabele leningen ten belope van meer dan 1 miljard EUR;
 • Bijstand aan een multinational in de FMCG-sector bij een duurzame obligatie-uitgifte ten belope van 1 miljard EUR;
 • Bijstand aan een BEL 20-vennootschap en grote GVV met betrekking tot een gesyndiceerde groene kredietovereenkomst ten belope van 440 miljoen EUR en een duurzame obligatie-uitgifte ten belope van 500 miljoen EUR;
 • Bijstand aan een kredietnemer bij een duurzame projectfinanciering in verband met zonnepanelen voor een bedrag van meer dan 100 miljoen EUR;
 • Bijstand aan een niet-EU-kredietnemer met het oog op structurering en redactie van een Belgisch zekerhedenpakket (waarde > 1 miljard EUR);
 • Bijstand aan buitenlandse financiële instellingen en vennootschappen met betrekking tot hun Belgische (vastgoed, project en andere) financieringen;
 • Bijstand aan een niet-EU kredietnemer bij het structureren en voorbereiden van een multi-miljard euro Belgisch zekerhedenpakket;
 • Bijstand met betrekking tot verscheidene projectfinancieringen, onder meer in de energiesector en de oprichting van schoolgebouwen.

Regulatory

 • Bijstand aan een belangrijke Belgische verzekeringsonderneming in verband met de naleving van de prudentiële normen onder Solvency II en de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit in geval van niet-naleving;
 • Bijstand aan een EU-kredietinstelling in verband met discussies met het Single Resolution Board (SRB) omtrent de wijziging van een afwikkelingsplan op groepsniveau;
 • Bijstand aan een EU-kredietinstelling in verband met discussies met het SRB en de nationale afwikkelingsautoriteiten omtrent de omvang van de bijdrage aan het Single Resolution Fund;
 • Optreden voor een wereldwijde custodian bank met betrekking tot het op haar toepasselijke regelgevende kader en bewaarnemingsregelingen;
 • Bijstand aan een Belgische bankengroep met betrekking tot afwikkelingsplanning en bepaling van de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva;
 • Bijstand aan betalingsdienstaanbieders en betalingssystemen met betrekking tot PSD II, inclusief bijstand aan een samenwerkingsverband met betrekking tot de aanvraag van een vergunning als betalingsdienstaanbieder;
 • Bijstand aan beleggingsondernemingen en beursvennootschappen in verband met MiFID II-aangelegenheden;
 • Bijstand aan een internationale verzekeringsgroep over de toepassing van financiële- en verzekeringsregelgeving op een grensoverschrijdende fusie;
 • Contractuele en regelgevende bijstand aan verzekeringsondernemingen betreffende overdracht van hun verzekeringsportefeuille;
 • Bijstand aan verschillende nationale en internationale vermogensbeheerders over de structurering, (cross border) marketing en regelgevend advies betreffende investeringsfondsen;
 • Bijstand op het gebied van financiële regelgeving ("fit and proper"-test, bezoldiging, externe functies, enz.) aan de bestuursleden en de raad van bestuur van een grote Belgische kredietinstelling.