Banken & financiële sector

Eubelius biedt uitgebreid juridisch bancair en effectenadvies, evenals bijstand in procesvoering en in contacten met toezichthouders, aan een ruime waaier van Belgische en buitenlandse financiële instellingen, verzekeraars en andere cliënten.

Lees meer

Uw contacten in Banken & financiële sector

Kortrijk

Dominique De Marez

Senior Counsel
Brussel

Vincent Sagaert

Of Counsel
Brussel

Sabe De Graef

Senior Attorney
Show more

Enkele van onze referenties

Transactionele financiering

 • Bijstand met betrekking tot verscheidene (converteerbare) obligatieleningen, zowel publieke als private, alsook de daaropvolgende toelating tot de handel op gereglementeerde markten en EMTN-programma’s;
 • Bijstand aan een groep ondernemingen met betrekking tot de financiële herstructurering van niet-rendabele leningen (waarde > 1 miljard EUR);
 • Bijstand aan een multinational in de FMCG-sector bij een duurzame obligatie-uitgifte ten belope van 1 miljard EUR;
 • Bijstand aan een niet-EU-kredietnemer met het oog op structurering en redactie van een Belgisch zekerhedenpakket (waarde > 1 miljard EUR);
 • Bijstand aan een overheidsbedrijf voor een langetermijnfinanciering van 1,2 miljard EUR;
 • Bijstand met betrekking tot verscheidene groene en duurzame leningen en obligatie-uitgiftes;
 • Bijstand met betrekking tot verscheidene projectfinancieringen, onder meer in de energiesector en de oprichting van schoolgebouwen.

Regulatory

 • Optreden voor een wereldwijde custodian bank met betrekking tot het op haar toepasselijke regelgevende kader en bewaarnemingsregelingen;
 • Bijstand aan een Belgische bankengroep met betrekking tot afwikkelingsplanning en bepaling van de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva;
 • Bijstand aan een internationale verzekeringsgroep over de toepassing van financiële- en verzekeringsregelgeving op een grensoverschrijdende fusie;
 • Contractuele en regelgevende bijstand aan verzekeringsondernemingen betreffende overdracht van hun verzekeringsportefeuille;
 • Bijstand aan verschillende nationale en internationale vermogensbeheerders over de structurering, (cross border) marketing en regelgevend advies betreffende investeringsfondsen;
 • Bijstand op het gebied van financiële regelgeving ("fit and proper"-test, bezoldiging, externe functies, enz.) aan de bestuursleden en de raad van bestuur van een grote Belgische kredietinstelling;
 • Bijstand aan een joint venture met betrekking tot de aanvraag van een vergunning als betalingsdienstaanbieder.