Banken & financiële sector

Eubelius biedt uitgebreid juridisch bancair en effectenadvies, evenals bijstand in procesvoering en in contacten met toezichthouders, aan een ruime waaier van Belgische en buitenlandse financiële instellingen, verzekeraars en andere cliënten.

Lees meer

Uw contacten in Banken & financiële sector

Brussel

Jean-Marc Gollier

Senior counsel
Brussel

Thomas Donnez

Senior attorney
Show more

Enkele referenties:

  • Optreden voor een wereldwijde custodian bank met betrekking tot het op haar toepasselijke regelgevende kader en bewaarnemingsregelingen
  • Bijstand aan een industriële groep voor de onderhandeling van een senior (door zekerheden gewaarborgde) kredietovereenkomst voor een bedrag van meer dan 1 miljard EUR en een bijkomende achtergestelde (door zekerheden gewaarborgde) kredietovereenkomst van meer dan 150 miljoen EUR met een syndicaat van banken
  • Bijstand met betrekking tot verscheidene obligatieleningen, zowel publieke als private, alsook de daaropvolgende toelating tot de handel op gereglementeerde markten (elk tussen 25 en 500 miljoen EUR)
  • Bijstand aan een Belgische bankengroep met betrekking tot afwikkelingsplanning en bepaling van de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva
  • Bijstand aan een internationale verzekeringsgroep over de toepassing van financiële- en verzekeringsregelgeving op een grensoverschrijdende fusie
  • Bijstand aan een groep ondernemingen met betrekking tot de financiële herstructurering van niet-rendabele leningen (waarde > 1 miljard euro)
  • Bijstand aan een niet-EU-kredietnemer met het oog op structurering en redactie van een Belgisch zekerhedenpakket (waarde > 1 miljard euro)
  • Bijstand aan verschillende nationale en internationale vermogensbeheerders over de toepassing van de Belgische wetgeving betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (AICB-wetgeving)
  • Bijstand aan een overheidsbedrijf voor een langetermijnfinanciering van 1,2 miljard euro
  • Bijstand op gebied van financiële regelgeving ("fit and proper"-test, bezoldiging, externe functies, enz.) aan de bestuursleden en de raad van bestuur van een grote Belgische kredietinstelling