Vennootschapsrecht & fusies en overnames (Corporate en M&A)

Ons team vennootschapsrecht & fusies en overnames (corporate en M&A) wordt algemeen erkend als één van de toonaangevende praktijken in België. We begeleiden onze cliënten in talrijke domeinen, met inbegrip van fusies en overnames (M&A), kapitaalmarkttransacties, algemeen advies inzake vennootschapsrecht, herstructureringen en vennootschapsrechtelijke procedures, en dit zowel in nationale als grensoverschrijdende context.

Wij hebben expertise in alle vennootschapsrechtelijke vragen waarmee een rechtspersoon tijdens zijn bestaan te maken kan krijgen, zowel in litigieuze als niet-litigieuze context.

Lees meer

Uw contacten in Vennootschapsrecht & fusies en overnames (Corporate en M&A)

Brussel

Jean-Marc Gollier

Senior Counsel
Brussel

Conny Grenson

Senior Counsel
Kortrijk

Joke Pattyn

Senior Counsel
Show more

De teamleden kunnen steeds terugvallen op de expertise van specialisten in onze andere praktijkgebieden zoals fiscaliteit, sociaal recht en pensioenen, mededinging, publiek- en administratief recht, real estate, milieu, intellectuele eigendom, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en handelsrecht.

We werken vaak nauw samen met toonaangevende advocatenkantoren in andere landen over de hele wereld en hebben een bewezen staat van dienst in de tijdige oplevering van een kosteneffectief, naadloos gezamenlijk werkproduct. We gaan steeds op zoek naar oplossingen die waarde toevoegen en tegemoetkomen aan de bedrijfsmatige behoeften van onze cliënten, rekening houdend met de recentste ontwikkelingen in de wetgeving en in de markt geldende praktijken. We leveren hierbij diensten die voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden maar aan tarieven die in lijn blijven met de lokale markt.

Enkele referenties

M&A en private equity

 

 • Bijstand aan aandeelhouders bij de verkoop van de Asco Group aan Montana Aerospace (2021-2022);
 • Bijstand aan The Adecco Group bij de overname van ongeveer 60% van de aandelen in Akka Technologies van de familie Ricci en Swilux, die zal worden gevolgd door een verplicht openbaar overnamebod en een daaropvolgende openbare uitkoop (2022);
 • Bijstand aan BNP Paribas Fortis Private Equity bij zijn investering in Hannecard (2022);
 • Bijstand aan de Sports and Leisure Group en haar management bij de verkoop en herinvestering door het management van de Sports and Leisure Group (2021);
 • Bijstand aan Middleby Worldwide Inc. bij de overname van Novy Invest in het kader van een competitief verkoopproces (2021);
 • Bijstand aan Koiba bij de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders ING en Sofindev (2021);
 • Bijstand aan Fortress Investment Group bij haar investering van 32,5 miljoen USD in Celyad Oncology (2021);
 • Bijstand aan Damier Group bij de overname van Dr. Organic (2021);
 • Bijstand aan Robur Capital bij de overname van een meerderheidsparticipatie in de Bockstael group;
 • Bijstand aan de verkopers in het kader van de verkoop van Sofics aan Creafund en de herinvestering door de verkopers in het overnamevehikel (2021);
 • Bijstand aan Damier Group bij de overname van Cooper Consumer Healthcare in samenwerking met CVC (2021);
 • Bijstand aan Belden Inc. bij de overname van OTN Systems (2021);
 • Bijstand aan 3D en House of Thor in verband met het vrijwillige en voorwaardelijke openbaar overnamebod voor de aandelen van Zenitel (2020-2021);
 • Bijstand aan BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium in verband met zijn investering in Stellar (Het Poetsbureau) (2020-2021);
 • Bijstand aan OM Partners met de verkoop van 20,01% van de aandelen aan Ackermans & Van Haaren (2020);
 • Bijstand aan Fixatti group met de verkoop van alle aandelen aan Bostik-Arkema (2020);
 • Bijstand aan SFPI-FPIM en Sabena Aerospace met de overname van Sabca van Dassault group en de daaropvolgende openbare uitkoop (2020);
 • Bijstand aan Calliditas Therapeutics in verband met de overname van 62,7% van Genkyotex, gevolgd door een verplicht openbaar overnamebod en een daaropvolgende openbare uitkoop (2020-2021);
 • Bijstand aan KeBek III met de overname van een meerderheidsaandeel (samen met Algimo) in HSG (2020);
 • Bijstand aan Investindustrial Group Holdings in verband met de overname van CSM Bakery Solutions Europe Holding en CSM Bakery Solutions (2020).

Venture capital en growth capital

 • Bijstand aan het European Innovation Council Fund met investeringen in 39 ondernemingen in 10 jurisdicties (2021-2022);
 • Bijstand aan Rejuveron Life Sciences AG Vesalius Biocapital III S.C.A. SICAR bij de 15 miljoen EUR series B financieringsronde van Rejuvenate Biomed (2021);
 • Bijstand aan LSP Hef 2 bij de 12 miljoen EUR series A financieringsronde van Nobi (2022);
 • Bijstand aan skeyes bij de toetreding van Brussels Airport Company in het kapitaal van SkeyDrone (2021);
 • Bijstand aan Koiba bij de investeringen in de series A financieringsrondes van Cyborn en Bullswap (2021-2022);
 • Bijstand aan MoveUp in het kader van de series A financieringsronde (2021);
 • Bijstand aan Crédit Mutuel Innovation en Debiopharm Innovation Fund in het kader van de investering in Oncomfort (2020);
 • Bijstand aan Magnax met de 16 miljoen EUR series A financiering (2020).

Corporate

 • Bijstand van de What's-Cooking? groep (voorheen Ter Beke) bij het doorvoeren van de naamswijziging van alle groepsmaatschappijen (2023).
 • Bijstand van een buiten de EU genoteerde onderneming bij de voorbereiding van een aandeleninkoop (2022-2023).
 • Bijstand van meerderheids- en minderheidsaandeelhouders van verschillende ondernemingen bij de (her)onderhandeling van hun aandeelhoudersovereenkomsten.
 • Bijstand aan verschillende bedrijven bij het opstellen en aanpassen van hun corporate governance charter en interne reglementen.
 • Bijstand van de Pandox-groep bij diverse herstructureringen binnen de groep (stille fusies; fusies door overname; gedeeltelijke splitsingen) waarbij hotels en ander vastgoed al dan niet worden overgedragen (2019-2023).
 • Bijstand van de Fedrus groep bij internationale intragroepsherstructureringen (waaronder grensoverschrijdende fusies) en het opstellen van een volmachtplan voor de vertegenwoordiging van de verschillende groepsvennootschappen (2020-2023).
 • Bijstand aan Finocas (joint venture tussen het Vlaamse Gewest en ArcelorMittal) bij de kapitaalverhoging, de heronderhandeling van de aandeelhoudersovereenkomst en de onderhandelingen over een leningsovereenkomst met het oog op een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot van de staalproductie in Gent (2021);
 • Bijstand aan de Fedrus-groep bij internationale herstructureringen binnen de groep (met inbegrip van grensoverschrijdende fusies) en het opstellen van een volmachtenplan voor de vertegenwoordiging van de verschillende ondernemingen van de groep (2020-2021);
 • Bijstand aan Leasinvest Real Estate bij zijn herstructurering tot een gemengde beursgenoteerde vastgoedspeler, die onder meer bestaat uit (i) het afstand doen van zijn BE-REIT-status, en (ii) een bedrijfscombinatie met de vastgoedontwikkelaar Extensa Group door middel van een inbreng in natura (2021);
 • Bijstand aan ION bij de oprichting van ION Residential Platform, een joint venture van 168 miljoen EUR tussen ION, Bouwinvest Real Estate Investors en CBRE Global Investment Partners (handelend voor één van zijn klanten), het eerste niet-genoteerde institutionele woonplatform in België, met een focus op duurzaam en toegankelijk residentieel vastgoed in grote Belgische stedelijke gebieden (2021);
 • Bijstand aan V-Bio Ventures bij de lancering van V-Bio Fund 2 (2021) ten belope van 78 miljoen EUR;
 • Bijstand aan verschillende sociale zekerheidinstellingen van verschillende EU-lidstaten (waaronder het RIZIV in België) bij het opstellen en beheren van een internationale non-profit tool voor een gezamenlijk ‘horizon scanning’ systeem (2020);
 • Bijstand aan de NMBS bij de oprichting van een projectvennootschap Wetenschapspark Leuven Noord, samen met stad Leuven en KU Leuven (2020).