Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling binnen Eubelius

Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling binnen Eubelius

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met Eubelius. Sinds 2010 zetten we doelgericht en steeds intensiever in op de ontwikkeling van een beleid inzake maatschappelijk verantwoord onderneming. Iedereen binnen het kantoor, zowel personeel als advocaten, is daarbij betrokken. 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties blijven ons inspireren om dit beleid verder te ontwikkelen, door onder meer allerlei interne en externe initiatieven te ondersteunen.

Goede gezondheid en welzijn (DOD 3)

Eubelius hecht veel belang aan een gezonde en aangename werkomgeving: het welzijn van haar medewerkers is een topprioriteit. We promoten zowel gezonde voeding als lichaamsbeweging binnen onze eigen werking. Zo bijvoorbeeld zorgen wij voor:

  • biologische soep elke woensdag;
  • een lekkere en lokale fruitmand, twee maal per week en per verdieping;
  • een drie­maan­de­lijkse Vegan Day op vrijdag;
  • een bewuste keuze voor andere fair trade of lokale producten, ook voor onze gasten; en
  • deelname aan Tournée Minérale met een Eubelius-team.

We moedigen hen daarnaast aan om geregeld een sportpauze in te lassen tijdens de werkdag (yogasessies onder de middag, lopen voor gevorderden en door Eubelius ondersteunde fitnessmogelijkheden).

Bovendien nemen onze Eubelianen gratis deel aan verschillende sportevenementen, zoals lopen (Antwerp 10 miles, Advocatenrun, 20 km door Brussel en de Bruggenloop te Kortrijk), wielrennen (Eubelius Cycling Challenge) en voetbal (Fighting Blues & Eubelius Ladies). Jaarlijks organiseert Eubelius ook een shortski, waar tot 80 medewerkers aan deelnemen.

Eubelius organiseert ook deelnames aan bloedgiftes en de Heart Rhythm Week, ondersteunt Think Pink (borstkankerpreventie) en biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen griep.

Aandacht voor culturele diversiteit (DOD 5 – 10)

Naast de bevordering van de gezondheid en welzijn, gelooft Eubelius ook sterk in de bevordering van gendergelijkheid en culturele diversiteit binnen het kantoor.

Jaarlijks nemen twee Eubelianen deel aan WILL (Women in Law and Leadership), een programmacyclus gericht op de bevordering en de ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van getalenteerde vrouwen. Ook aan het International Women Leadership Programme (IWLP), een gelijkaardig internationaal initiatief, neemt Eubelius actief deel.

Daarnaast is Eubelius één van de stichtende leden van LDIA (Legal Diversity & Inclusion Alliance), het initiatief dat gendergelijkheid en diversiteit binnen de advocatuur wil bevorderen. We verwelkomen ook regelmatig mensen met een handicap en daarnaast hebben we een jong ouderschap beleid ingevoerd.

Klimaatactie (DOD 7 – 13)

Eubelius heeft oog voor het leefmilieu en is zich bewust van de milieu-impact van haar activiteiten. Via verschillende acties en initiatieven willen wij de natuur een handje helpen.

We promoten het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Ons kantoor beschikt over elektrische fietsen voor verplaatsingen in Brussel, een beveiligde fietsenstalling en stelt elektrische laadpalen ter beschikking. Daarnaast zetten we in op sensibilisering om energieverbruik en afvalproductie te beperken. Zo zijn al onze printers en kopieerapparaten en het gebruikte papier geselecteerd met het oog op hun milieuprestaties. Wij moedigen onze advocaten en medewerkers ook aan om de toestellen verantwoordelijk te gebruiken, en verbeteren we de algemene energie-efficiëntie van onze gebouwen. 

Eubelius behaalde in 2022 haar tweede ster voor het label Ecodynamische onderneming.

Duurzaamheid binnen onze gemeenschap (DOD 1 – 2 – 4 – 8 – 10 – 11 – 17)

Eubelius wil ook haar verantwoordelijkheid opnemen op socio-cultureel vlak en steunt verscheidene organisaties die zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Jaarlijks nemen we deel aan "De Warmste Week" waarbij de focus ligt op steun voor kansarmen.

De afgelopen jaren hebben we ook de volgende organisaties gesteund:

In 2017 steunden we een initiatief van Rikolto (het vroegere Vredeseilanden), dat vervolgens uitmondde in een partnership. Zo draagt Eubelius haar steentje bij tot lokale voedselontwikkeling en duurzame voeding.

Ook Ladder’op dragen we een warm hart toe. Dit is een vereniging die geïndividualiseerde educatieve ondersteuning biedt aan kansarme kinderen in het Nederlandstalig onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2018 hebben we hen via "De Warmste Week" gesponsord en in 2019 zijn we ook met hen een langdurige samenwerking aangegaan.

In 2019 hebben we via De Warmste Week geld ingezameld voor de organisatie YouthStart. Dat is een vereniging die ontwikkelingsdromen van jongeren met moeilijkheden in werkelijkheid tracht om te zetten. Door hen een 8-daagse training aan te bieden, kunnen de jongeren hun talenten ontdekken en hun droomproject ontwikkelen en voorstellen.

Daarnaast werken we nauw samen met ASATT (A Seat At The Table), een organisatie die zich inzet voor talentvolle jongeren met een andere sociaal-economische achtergrond. Via juridische opleidingen en zomerstages of studentenjobs wil Eubelius hen extra kansen bieden.

De cultuursector heeft het momenteel niet makkelijk door COVID-19. Net daarom steunen we steunen we op cultureel vak momenteel:

Pro bono (DOD 16)

De advocaten van ons kantoor besteden een niet-onaanzienlijk deel van hun tijd en expertise aan juridische dossiers waarin zij pro bono werken. We hanteren enkele criteria om een organisatie te aanvaarden als pro bonocliënt:

  • Herkennen we onszelf in de doelstellingen van de organisatie en de manier waarop ze die nastreeft?
  • Past de gevraagde juridische bijstand in ons werkdomein, ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord?

Extra informatie rond ons MVO-beleid

Eubelius heeft haar tweede verslag gepubliceerd over haar MVO-beleid en de bereikte doelstellingen over de periode 2018-2020. Lees hier het verslag. (Lees hier het eerste verslag over de periode 2012-2017.)

Bij vragen of opmerkingen, kan u contact opnemen met het CSR-comité via csr@eubelius.com.