Publiek- & administratief recht

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek- & administratief recht

Brussel
Counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussels
Senior Attorney
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussels
Advocaat
Brussel
Advocaat

Enkele referenties:

 • Juridische begeleiding van AG VESPA voor het omvangrijke DBFM-project “Mastergebouw Lokale Politie Antwerpen”. We hebben AG VESPA bijgestaan voor alle aspecten van de plaatsingsprocedure, alsook de opstellling van de overeenkomsten en de onderhandeling ervan. Verder zijn wij betrokken bij de uitvoering van de DBFM-overeenkomst
 • Juridisch adviseur van de NMBS met betrekking tot het structureren en het plaatsen van de ontwikkeling van haar nieuwe hoofdkwartier en de verkoop van verschillende sites. Wij staan de NMBS bij met betrekking tot alle aspecten van de plaatsingsprocedure, het opstellen van de overeenkomsten en de onderhandeling daarvan
 • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis met betrekking tot het structureren van een gemengd stedelijk ontwikkelingsproject met een zorgonderdeel, het opzetten van de marktbevraging alsook het opstellen van het contractueel kader
 • Bijstand van bpost bij de gunning van diverse complexe projecten
 • Bijstand, bv. in het kader van gerechtelijke procedures, van Brussel Mobiliteit voor projecten met betrekking tot de revitalisering van verkeersassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een grote speler op de retailmarkt in het kader van diverse procedures waarin de wettigheid van socio-economische, stedenbouwkundige of milieuvergunningen wordt betwist
 • Bijstand van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn in het kader van verschillende beroepsprocedures tegen de omgevingsvergunningen en onteigeningen met betrekking tot de realisatie van verschillende tramlijnprojecten (Brabo 2 – “Noorderlijn”; Spartacus, …)
 • Begeleiden van de oprichting van de “De Werkvennootschap”, een NV van publiek recht die grote mobiliteitsprojecten in Vlaanderen coördineert
 • Raamcontractant van diverse overheden inzake de geschillenbeslechting en adviesverlening in personeelsaangelegenheden
 • Bijstand van de Vlaamse Regering met betrekking tot de meeste procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof
 • Bijstand van het Agentschap Binnenlands Bestuur en van het kabinet van de Minister voor Binnenlands Bestuur voor de opmaak van het decreet lokaal bestuur
 • Bijstand van een beursgenoteerd interactief entertainmentbedrijf in het kader van contacten tussen het bedrijf en de Kansspelcommissie
 • Bijstand van een ontwikkelaar in het kader van de publiekrechtelijke aspecten met betrekking tot de bouw van een biomassacentrale