Publiek- & administratief recht

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek- & administratief recht

Brussel
Senior Counsel
Brussel
Counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussels
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat

Enkele referenties:

  • Begeleiden van AG VESPA en PMV bij de structurering en gunning van het brownfieldproject Blue Gate Antwerp
  • Begeleiden van de NV van publiek recht bpost bij de gunning van diverse complexe projecten
  • Bijstand van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn in het kader van verschillende procedures tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van het project Brabo 2 (“Noorderlijn”)
  • Bijstand van de Vlaamse Regering voor het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het Omgevingsvergunningsdecreet
  • Bijstand en vertegenwoordiging van een grote speler op de retailmarkt in het kader van diverse procedures waarin de wettigheid van socio-economische, stedenbouwkundige of milieuvergunningen wordt betwist
  • Begeleiden van de totstandbrenging van de “De Werkvennootschap”, een NV van publiek recht die grote mobiliteitsprojecten coördineert
  • Raamcontractant van diverse overheden inzake de geschillenbeslechting en adviesverlening in personeelsaangelegenheden
  • Bijstand van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de toepassing van de vennootschapsbelasting op intercommunales