Publiek- & administratief recht

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek- & administratief recht

Brussel
Senior Counsel
Brussel
Counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussels
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat

Enkele referenties:

  • Begeleiden van AG VESPA en PMV bij de structurering en plaatsing van het brownfieldproject Blue Gate Antwerp
  • Bijstand van de NMBS in het kader van een complex vastgoedproject in het Brussels Gewest
  • Bijstand van bpost bij de gunning van diverse complexe projecten
  • Bijstand, bv. in het kader van gerechtelijke procedures, van Brussel Mobiliteit voor projecten met betrekking tot de revitalisering van verkeersassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Bijstand en vertegenwoordiging van een grote speler op de retailmarkt in het kader van diverse procedures waarin de wettigheid van socio-economische, stedenbouwkundige of milieuvergunningen wordt betwist
  • Begeleiden van de oprichting van de “De Werkvennootschap”, een NV van publiek recht die grote mobiliteitsprojecten in Vlaanderen coördineert
  • Raamcontractant van diverse overheden inzake de geschillenbeslechting en adviesverlening in personeelsaangelegenheden
  • Bijstand van de Vlaamse Regering met betrekking tot de meeste procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof
  • Bijstand van het Agentschap Binnenlands Bestuur en van het kabinet van de Minister voor Binnenlands Bestuur voor de opmaak van het decreet lokaal bestuur