Publiek- & administratief recht

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek- & administratief recht

Show more

Enkele referenties:

 • Bijstand van de NMBS bij het structuren, onderhandelen en gunnen van de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van haar nieuwe hoofdkwartier in Brussel-Zuid en de verkoop van verschillende sites.
 • Bijstand van bpost bij de gunning van diverse complexe service overeenkomsten.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van Brussel Mobiliteit voor projecten m.b.t. de revitalisering van verkeersassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een grote speler op de retailmarkt in het kader van diverse procedures waarin de wettigheid van socio-economische, stedenbouwkundige of milieuvergunningen wordt betwist.
 • Bijstand van De Werkvennootschap bij complexe DBFM PPS-projecten (bv. bouw/verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal en ombouw van R4 West en Oost tot primaire wegen).
 • Bijstand en vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering bij procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof in zowat alle beleidsdomeinen.
 • Bijstand van het Agentschap Binnenlands Bestuur en van het kabinet van de Minister voor Binnenlands Bestuur voor de opmaak van het Decreet Lokaal Bestuur.
 • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis met betrekking tot het structureren van een gemengd stedelijk ontwikkelingsproject met een zorgonderdeel, het opzetten van de marktbevraging alsook het opstellen van het contractueel kader.
 • Bijstand van een ontwikkelaar in het kader van de publiekrechtelijke aspecten m.b.t. de bouw van een biomassacentrale.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van Zorgnet-Icuro en diverse ziekenhuizen voor de Raad van State in het kader van een beroep tot nietigverklaring van een reglementair besluit m.b.t. de financiering van ziekenhuizen.
 • Voeren van verscheidene procedures voor de Raad van State m.b.t. diverse gemeentelijke belastingreglementen.