Overheidsopdrachten en aanbesteding

De sterke expertise van ons team in de overheidsopdrachtenreglementering en het economisch administratief recht staat in de markt hoog aangeschreven. Eubelius staat haar cliënten (zowel in de publieke als de private sector) bij tijdens aanbestedingsprocedures voor elk type overheidscontract, gaande van complexe PPS- en stadsvernieuwingsprojecten tot ICT-projecten, concessies en de verkoop van overheidsgoederen. Wij bieden ondersteuning bij het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten, het opmaken van aanbestedingsspecificaties en andere aanbestedingsdocumenten en adviseren onze cliënten over complexe aanbestedingskwesties. Verder hebben wij in dit domein een bewezen ervaring in procesvoering voor Belgische en Europese rechterlijke instanties. Dankzij onze nauwe samenwerking met andere teams binnen Eubelius kunnen we alle wettelijke aspecten van overheidsopdrachten op welke schaal ook behandelen.