Rechtspositie van personeel in overheidsinstanties

We hebben een ruime kennis van de rechtspositie van overheidspersoneel, zowel statutair als contractueel, op alle niveaus van de federale, regionale en lokale overheden. Deze kennis hangt nauw samen met onze expertise inzake de structuren van overheidsinstanties. Onze praktijk beslaat alle fases van de loopbaan en heeft betrekking op alle tewerkstellingsaspecten bij de overheid: van aanwerving, gelijke toegang tot de ambtenarij, interne reglementen, gedragscodes en integriteitsbeleid, en arbeidsovereenkomsten in openbare instellingen tot evaluatie, promotie en tuchtmaatregelen, en vragen inzake het einde van de loopbaan en pensioenen. Dankzij een intensieve samenwerking tussen het team publiekrecht en het team sociaal recht van Eubelius, kunnen alle aspecten van de tewerkstelling van zowel contractuele als statutaire personeelsleden bij de overheid worden behandeld.