Intellectuele eigendom

Het IP-team heeft een uitgebreide ervaring in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht, van handelsnamen en -merken en domeinnamen, over auteurs- en databankrechten tot octrooi- en modelrechten.

Ons team stelt u de beste strategie voor om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen en wijst u op mogelijke risico's voor inbreuken. We verstrekken pragmatisch en praktisch advies dat onmiddellijk op managementniveau kan worden gebruikt.

Lees meer

Uw contacten in Intellectuele eigendom

Eubelius heeft een sterke reputatie in procesvoering over intellectuele eigendom. Ons team vecht om uw intellectuele eigendomsrechten af te dwingen of om u te verdedigen tegen vorderingen van rechthebbenden. Eubelius treedt op voor alle bevoegde Belgische rechtbanken en behandelt ook zaken voor het gerecht en het Europees Hof van Justitie. De IP-praktijk staat cliënten ook bij in oppositieprocedures voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het team heeft veel ervaring met de specifieke nationale procedures van beslag inzake namaak en met stakingsvorderingen.

Dagelijks stelt Eubelius overeenkomsten op waarbij intellectuele eigendomsaspecten een rol spelen en kijkt deze na: licenties, overdrachtsovereenkomsten, co-existentieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, dadingen, distributie- en franchiseovereenkomsten, enz. Eubelius is uw partner om die overeenkomsten te onderhandelen.

Het IP-team kan uw onderneming begeleiden bij de intellectuele eigendomsaspecten van een transactie. Het team voert geregeld juridische due diligence-onderzoeken op intellectuele eigendom uit en werkt nauw samen met het fusie- en overnameteam van Eubelius om intellectuele eigendomsaspecten in transacties op te lossen.

Enkele referenties

 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een postbedrijf in België in een stakingsvordering inzake een inbreuk op haar merkenrechten en auteursrechten;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een gerenommeerde buitenlandse singer-songwriter in diverse procedures om zijn auteursrechten en naburige rechten af te dwingen, met inbegrip van een procedure tot beslag inzake namaak en een stakingsvordering;
 • Bijstand aan een internationale non-profitorganisatie bij de opmaak en onderhandeling van een overeenkomst (in het kader van een overheidsopdracht) met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van een softwareplatform en databank waarin gegevens verzameld en geüpload worden over medische producten;
 • Bijstand aan een bankconsortium bij de opmaak en onderhandeling van overeenkomsten voor het opzetten en het onderhouden van een geldautomatennetwerk;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een vervoersmaatschappij in verschillende procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een octrooi op trams;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een Vlaamse stad in een geschil over auteursrechten;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een aanbieder van vorkheftrucks in een merkengeschil volgend op de beëindiging van een exclusieve distributierelatie, in het bijzonder door de aanbieder te vertegenwoordigen in een arbitragegeschil;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een tegelleverancier in een geschil over diverse inbreuken op de eerlijke handels- en marktpraktijken;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een Belgische onderneming in procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een driedimensionaal merk (verpakking);
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom, verantwoordelijk voor Belgische octrooiaanvragen en de validatie van Europese octrooien, in diverse procedures inzake het herstel van vervallen verklaarde octrooirechten;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een Belgische onderneming die innovatieve oplossingen ontwerpt voor passieve brandbeveiliging in internationale geschillen over inbreuken op haar Europees octrooi;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een Belgische financiële toezichthoudende autoriteit in het kader van een (voorlopige) weigering van een Benelux-merkregistratie voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
 • Bijstand aan een producent van aardappelproducten bij diverse zaken inzake intellectuele eigendomsrechten en licentieovereenkomsten;
 • Bijstand aan een internationale fabrikant van gereedschap voor tuin, bouw en industrie in geschillen met concurrenten over de inbreuk op modelrechten en het verbod op oneerlijke marktpraktijken;
 • Bijstand aan een internationale producent van diepgevroren aardappelproducten in het kader van geschillen over merkenrechten;
 • Bijstand aan een Belgische fabrikant van aluminium accessoires voor bedrijfsvoertuigen in een geschil over de vermeende inbreuk op woord- en beeldmerken en in een geschil over de inbreuk op een octrooi voor accessoires voor daktransport;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een Belgische auteursrechtenvennootschap in verschillende procedures (inclusief Hof van Justitie van de EU) inzake de verenigbaarheid van het Belgische auteursrecht met een Europese richtlijn;
 • Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten tot ontwikkeling en implementatie van software voor een elektronisch patiëntendossier;
 • Opstellen en onderhandelen van een samenwerkingsovereenkomst inzake onderzoek en ontwikkeling voor een non-profit organisatie;
 • Opstellen en onderhandelen van een R&D-samenwerking tussen een Belgische biotech vennootschap en internationale chemiegroep;
 • Opstellen, begeleiden en onderhandelen van diverse overeenkomsten met betrekking tot de migratie van een online reserveringssysteem naar de Cloud voor een internationale reisgroep;
 • Advies aan een Belgisch autonoom overheidsbedrijf inzake de ontwikkeling, het in licentie krijgen en de implementatie van software voor het beheer van het luchtverkeer;
 • Bijstand en onderhandelen van een licentieovereenkomst met betrekking tot een software voor fietsdelen voor een Belgische fietsdeelonderneming;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een World Tour wielerploeg in een geschil betreffende een marketingcampagne van een derde met het oog op het protesteren van het slaafs gebruik van beelden van de renners;
 • Bijstand aan een evenementenlocatie in geschillen tegen concurrenten die handelsnamen en -tekens gebruiken die op verwarrende wijze overeenstemmen met de merken en handelsnamen van de evenementenlocatie;
 • Bijstaan van een gerechtsdeurwaarderskantoor in twee procedures betreffende een vermeende inbreuk op het auteursrecht op de databank en op de software van zijn voormalige softwareleverancier;
 • Adviseren en bijstaan van een softwarebedrijf voor boten tegen een claim van een concurrent die beweert dat zijn octrooirechten worden geschonden door een draadloos besturings- en parkeersysteem voor boten dat door het softwarebedrijf is ontwikkeld;
 • Het adviseren en bijstaan van een leverancier van voedingssupplementen in een geschil over een claim wegens een (vermeende) inbreuk op de octrooirechten van een concurrent;
 • Adviseren en bijstaan van een chemisch bedrijf in een geschil omtrent de mede-eigendom en exploitatie van een octrooi;
 • Adviseren en bijstaan van een chocoladeproducent in verband met een marketingcampagne waarin wordt geprotesteerd tegen slavernij en kinderarbeid bij de productie van cacao;
 • Het bijstaan en adviseren van een producent en distributeur van bagagedragers in een geschil over een vermeende inbreuk op verschillende merken van een bekend automerk;
 • Bijstaan en vertegenwoordigen van een vzw in een geschil over verschillende inbreuken op het auteursrecht van haar website (teksten, symbolen, lay-out en foto's);
 • Bijstaan van een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van 3D-röntgenapparatuur voor de inspectie van kritische mechanische onderdelen, bij het opstellen van de template licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor de ontwikkelde technologie, inclusief service level agreements (SLA’s);
 • Bijstaan van een joint venture van Europese banken bij het opstellen van en onderhandelingen over een IT-sourcingovereenkomst voor een nieuwe betalingsmethode.