Intellectuele eigendom

Het IP-team heeft een uitgebreide ervaring in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht, van handelsnamen en -merken en domeinnamen, over auteurs- en databankrechten tot octrooi- en modelrechten.

Ons team stelt u de beste strategie voor om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen en wijst u op mogelijke risico's voor inbreuken. We verstrekken pragmatisch en praktisch advies dat onmiddellijk op managementniveau kan worden gebruikt.

Lees meer

Uw contacten in Intellectuele eigendom

Eubelius heeft een sterke reputatie in procesvoering over intellectuele eigendom. Ons team vecht om uw intellectuele eigendomsrechten af te dwingen of om u te verdedigen tegen vorderingen van rechthebbenden. Eubelius treedt op voor alle bevoegde Belgische rechtbanken en behandelt ook zaken voor het gerecht en het Europees Hof van Justitie. De IP-praktijk staat cliënten ook bij in oppositieprocedures voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het team heeft veel ervaring met de specifieke nationale procedures van beslag inzake namaak en met stakingsvorderingen.

Dagelijks stelt Eubelius overeenkomsten op waarbij intellectuele eigendomsaspecten een rol spelen en kijkt deze na: licenties, overdrachtsovereenkomsten, co-existentieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, dadingen, distributie- en franchiseovereenkomsten, enz. Eubelius is uw partner om die overeenkomsten te onderhandelen.

Het IP-team kan uw onderneming begeleiden bij de intellectuele eigendomsaspecten van een transactie. Het team voert geregeld juridische due diligence-onderzoeken op intellectuele eigendom uit en werkt nauw samen met het fusie- en overnameteam van Eubelius om intellectuele eigendomsaspecten in transacties op te lossen.

Enkele referenties:

 • Bijstand en vertegenwoordiging van een vervoersmaatschappij in verschillende procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een octrooi op trams.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Vlaamse stad in een geschil over auteursrechten.
 • Opstellen van een reeks overeenkomsten voor een multinationale farmaceutische onderneming met betrekking tot het opzetten van een digitaal platform tot uitwisseling van gezondheidsgegevens voor onderzoek.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Vlaamse sportvereniging in een geschil over een vermeende inbreuk op het auteursrecht van een coach wegens een publicatie over een nieuwe trainingsmethode.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een tegelleverancier in een geschil over een inbreuk op het merkenrecht en de eerlijke handels- en marktpraktijken.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische onderneming in een procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een driedimensionaal merk (verpakking).
 • Bijstand en vertegenwoordiging van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom in verschillende procedures waarin beslissingen van de Dienst worden aangevochten.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische onderneming die innovatieve oplossingen ontwerpt voor passieve brandbeveiliging in internationale geschillen over inbreuken op haar Europees octrooi.
 • Opstellen en onderhandelen van een toetredingsovereenkomst bij een online interbancair platform voor bankoverstappen.
 • Bijstand van een vastgoedonderneming in een geschil met betrekking tot een beweerde inbreuk op het recht op integriteit van een architect (moreel auteursrecht).
 • Bijstand van een internationale fabrikant van gereedschap voor tuin, bouw en industrie in geschillen met concurrenten over de inbreuk op modelrechten en de oneerlijke marktpraktijken.
 • Bijstand van een internationale producent van diepgevroren aardappelproducten in het kader van geschillen over merkenrechten.
 • Bijstand van een Belgische fabrikant van aluminium accessoires voor bedrijfsvoertuigen in een geschil over de vermeende inbreuk op woord- en beeldmerken en in een geschil over de inbreuk op een octrooi voor accessoires voor dak transport.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een internationale groep gespecialiseerd in ongediertebestrijding tot nietigverklaring van een te kwader trouw gedeponeerd merk en in een geschil over de inbreuk op haar merkenrechten en de oneerlijke marktpraktijken.
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische auteursrechtenvennootschap in verschillende procedures (inclusief Hof van Justitie van de EU) inzake de verenigbaarheid van het Belgische auteursrecht met een Europese richtlijn.
 • Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten tot ontwikkeling en implementatie van software voor elektronisch patiëntendossier.
 • Opstellen en onderhandelen van een samenwerkingsovereenkomst inzake onderzoek en ontwikkeling voor een non-profit organisatie.
 • Opstellen en onderhandelen van R&D samenwerking tussen een Belgische biotech vennootschap en internationale chemiegroep.
 • Opstellen, begeleiden en onderhandelen van diverse overeenkomsten met betrekking tot de migratie van een online reserveringssysteem naar de Cloud voor een internationale reisgroep.
 • Advies aan een Belgisch autonoom overheidsbedrijf inzake de ontwikkeling, het in licentie krijgen en de implementatie van een software voor het beheer van het luchtverkeer.
 • Bijstand en onderhandelen van een licentieovereenkomst met betrekking tot een software voor fietsdelen voor een Belgische fietsdeelonderneming.
 • Bijstand van een internationale ontwikkelaar van een online supermarktplatform bij het opstellen van een licentieovereenkomst met een Belgische supermarktketen.
 • Bijstand aan een chemiebedrijf inzake het beschermen van formulaties.