Intellectuele eigendom

Het IP-team heeft een uitgebreide ervaring in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht, van handelsnamen en -merken en domeinnamen, over auteurs- en databankrechten tot octrooi- en modelrechten.

Ons team stelt u de beste strategie voor om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen en wijst u op mogelijke risico's voor inbreuken. We verstrekken pragmatisch en praktisch advies dat onmiddellijk op managementniveau kan worden gebruikt.

Lees meer

Uw contacten in Intellectuele eigendom

Kortrijk
Advocaat
Kortrijk
Advocaat

Eubelius heeft een sterke reputatie in procesvoering over intellectuele eigendom. Ons team vecht om uw intellectuele eigendomsrechten af te dwingen of om u te verdedigen tegen vorderingen van rechthebbenden. Eubelius treedt op voor alle bevoegde Belgische rechtbanken en behandelt ook zaken voor het gerecht en het Europees Hof van Justitie. De IP-praktijk staat cliënten ook bij in oppositieprocedures voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het team heeft veel ervaring met de specifieke nationale procedures van beslag inzake namaak en met stakingsvorderingen.

Dagelijks stelt Eubelius overeenkomsten op waarbij intellectuele eigendomsaspecten een rol spelen en kijkt deze na: licenties, overdrachtsovereenkomsten, co-existentieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, dadingen, distributie- en franchiseovereenkomsten, enz. Eubelius is uw partner om die overeenkomsten te onderhandelen.

Het IP-team kan uw onderneming begeleiden bij de intellectuele eigendomsaspecten van een transactie. Het team voert geregeld juridische due diligence-onderzoeken op intellectuele eigendom uit en werkt nauw samen met het fusie- en overnameteam van Eubelius om intellectuele eigendomsaspecten in transacties op te lossen.

Enkele referenties:

 • Bijstand en vertegenwoordiging van een vervoersmaatschappij in verschillende procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een octrooi op trams
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Vlaamse stad in een geschil over auteursrechten
 • Opstellen van een reeks overeenkomsten voor een multinationale farmaceutische onderneming met betrekking tot het opzetten van een digitaal platform tot uitwisseling van gezondheidsgegevens voor onderzoek
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Vlaamse sportvereniging in een geschil over een vermeende inbreuk op het auteursrecht van een coach wegens een publicatie over een nieuwe trainingsmethode
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een tegelleverancier in een geschil over een inbreuk op het merkenrecht en de eerlijke handels- en marktpraktijken
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische onderneming in een procedures met betrekking tot een beweerde inbreuk op een driedimensionaal merk (verpakking)
 • Opstellen en onderhandelen van een toetredingsovereenkomst bij een online interbancair platform voor bankoverstappen
 • Bijstand van een vastgoedonderneming in een geschil met betrekking tot een beweerde inbreuk op het recht op integriteit van een architect (moreel auteursrecht)
 • Bijstand van een internationale hotelgroep in diverse geschillen inzake inbreuken op het auteursrecht op het internet
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische kledingketen in een procedure wegens inbreuk op auteursrechten en merkenrechten
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een internationale groep gespecialiseerd in ongediertebestrijding tot nietigverklaring van een te kwader trouw gedeponeerd merk
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische auteursrechtenvennootschap in verschillende procedures (inclusief Hof van Justitie van de EU) inzake de verenigbaarheid van het Belgische auteursrecht met een Europese richtlijn
 • Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten tot ontwikkeling en implementatie van software voor elektronisch patiëntendossier
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Nederlandse aannemingsgroep in een gerechtelijke procedure waarin een voormalige werknemer intellectuele rechten opeiste
 • Opstellen en onderhandelen van R&D samenwerking tussen een Belgische biotech vennootschap en internationale chemiegroep
 • Opeising van domeinnamen voor vennootschappen uit verschillende sectoren
 • Bijstand en vertegenwoordiging van ondernemingsorganisatie in verschillende geschillen over merk en domeinnaam
 • Bijstand aan een chemiebedrijf inzake het beschermen van formulaties