Fay legt zich toe op het intellectuele eigendomsrecht, het handelsrecht en consumentenbescherming. Ze legde in september 2019 haar eed af aan de Balie van West-Vlaanderen en ging aan de slag bij Eubelius in november 2021.

Bekijk meer
Bekijk minder

Fay behaalde in 2019 het diploma master in de rechten aan de Universiteit Gent en ging daarna onmiddellijk aan de slag als advocaat in een Belgisch advocatenkantoor waar ze zich toespitste op het commercieel en intellectueel eigendomsrecht. 

Fay beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.