Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Eubelius BV (hierna "Eubelius", "wij", "onze" of "ons"). Eubelius verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Eubelius, inclusief de verwerking die plaatsvindt via de website van Eubelius en/of online. Dit Privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met ons Cookiebeleid, die u hier terugvindt.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2024.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Eubelius is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Eubelius is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op de Louizalaan 99 te 1050 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0460.946.968.

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?

Welke gegevens wij over u verwerken, hangt af van de relatie die wij met u hebben. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Soms ontvangen wij uw gegevens indirect, van derden of uit openbare bronnen zoals overheidsdatabanken (bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen), van kredietinformatiebureaus of uit sociale media.

 

2.1 KANTOORBEZOEKERS

Wanneer u onze kantoren bezoekt of als opdrachtnemer bij ons werkt, verwerken wij gegevens, zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, tijdstip van aankomst, en kenteken van uw wagen. 

Daarnaast verwerken wij camerabeelden die door bewakingscamera's worden verwerkt en gegevens die wij kunnen ontvangen van andere bronnen dan uzelf, zoals uw werkgever of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt. 

Indien u gebruik maakt van het gastwifinetwerk, verwerken wij uw e-mailadres, de naam van het toestel waarmee u met het netwerk verbindt en het IP-adres.

 

2.2 CLIËNTEN

Wanneer u een cliënt bent van Eubelius, een contactpersoon of een uiteindelijke begunstigde (UBO) van onze cliënt, verwerken wij gegevens zoals:

 • uw identificatiegegevens (zoals naam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, adres, kopieën van identificatiedocumenten, telefoonnummer, woonplaats, handtekening, fiscaal identificatienummer);
 • uw beroepsgegevens (bijvoorbeeld bedrijfsnaam, functie, uw mandaat als bestuurder of manager);
 • uw kwalificatie en/of deze van verwante familieleden, en uw risicobeoordelingsprofiel als cliënt.
 • Wij verwerken ook informatie over de inhoud van dossiers, waaronder, afhankelijk van het individuele geval, gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens, gegevens over het lidmaatschap van een vakbond, gerechtelijke gegevens en dergelijke. Het is mogelijk dat wij bovengenoemde gegevens verkrijgen van uw werkgever, de rechtspersoon die u vertegenwoordigt of uit openbare bronnen zoals overheidsdatabanken.

Eubelius verwerkt uw persoonsgegevens ook in naam en voor rekening van haar individuele advocaten, wegens hun wettelijk bepaalde bevoegdheden en verplichtingen, omdat u gebruik maakt van onze diensten en die van onze individuele advocaten, en/of omdat u ze zelf aan ons en/of aan onze individuele advocaten hebt verstrekt. Een volledige lijst van onze individuele advocaten met hun contactgegevens vindt u op onze website.

 

2.3 TUSSENKOMENDE PARTIJEN (MET INBEGRIP VAN TEGENPARTIJEN)

Wanneer u een tussenkomende partij bent in de loop van onze juridische diensten (bijvoorbeeld buitenlandse raadslieden, deurwaarders, rechtbanken, deskundigen, ...), verwerken wij gegevens die wij direct of indirect over u ontvangen, zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, contactgegevens en informatie over de inhoud van een zaak.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen wanneer u een tegenpartij bent van een van onze cliënten. In dat geval kunnen wij de gegevens over u verwerken die wij ontvangen van onze cliënten of die wij verkrijgen uit specifieke overheidsdatabanken of andere openbare bronnen, zoals uw naam, bedrijfsnaam, bedrijfsnummer, functie, contactgegevens, (elektronische) handtekening (inclusief tijdstempel) en informatie over de inhoud van een zaak.

 

2.4 SOLLICITANTEN

Wanneer u voor een functie bij ons solliciteert (zowel online als offline), verwerken wij gegevens zoals uw naam, contactgegevens, cv, tijdens uw opleiding behaalde cijfers, uw correspondentie met Eubelius, andere documenten die u ons verstrekt en gegevens die wij over u kunnen verkrijgen van headhunters, uitzendkantoren, selectiebureaus, studentenverenigingen en/of universiteiten, en uit sociale media of andere openbare bronnen.

 

2.5 ONTVANGERS VAN MARKETINGBERICHTEN VAN EUBELIUS

Wanneer u zich inschrijft voor onze Legal Eubdate (nieuwsbrieven) of Eubelius Flashes, onze evenementen of webinars of wanneer u deelneemt aan een enquête, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, uw voorkeurtaal, specifieke praktijk- en rechtsgebieden waarin u geïnteresseerd bent, of u een bewijs van deelname aan het evenement of webinar wenst, en de informatie die wij van onze  mailingleveranciers ontvangen over of u onze nieuwsbrief hebt geopend en/of u op links in de nieuwsbrief hebt geklikt. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

 

​​​2.6 ANDERE CONTACTEN

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van uw correspondentie met Eubelius en andere door u verstrekte persoonsgegevens die van belang kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Als u ons uw visitekaartje geeft of als wij op een andere manier uw contactgegevens ontvangen, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u op onze website surft of onze socialemediakanalen bezoekt, verwerken wij gegevens die wij ontvangen van cookieproviders en socialemedianetwerken over uw activiteit op onze website of op onze pagina's, zoals de profielgegevens van de online socialemedia-account waarmee u contact met ons opneemt, uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de sites die u eerder heeft bezocht, uw taalvoorkeur en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Meer informatie over het gebruik van cookies door Eubelius vindt u in ons Cookiebeleid.

Wanneer u onze evenementen bezoekt, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, adres, telefoonnummer, foto's of video's die tijdens het evenement van u worden gemaakt, en of u een bewijs van deelname wenst.

Wanneer u alumnus of alumna van Eubelius bent, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, (professioneel en/of privé) telefoonnummer en (professioneel en/of privé) e-mailadres.

 

3. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

3.1 KANTOORBEZOEKERS

Om onze kantoren te beschermen en onze contractuele relatie met u voort te zetten

Wanneer u onze kantoren bezoekt, verwerken wij de beelden van onze bewakingscamera's om Eubelius en haar bedrijfsmiddelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot haar kantoren. 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de goede werking en bescherming van het wifi-netwerk dat wij ter beschikking stellen van gasten.

Wanneer u als (medewerker van een) aannemer diensten verricht in onze kantoren, verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor leveranciersbeheer en (eventueel) geschillenbeheer.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u of op ons gerechtvaardigd belang om onze kantoren te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

 

3.2 CLIËNTEN

Om onze contractuele relatie met u te onderhouden, onze wettelijke verplichtingen na te komen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te verlenen, voor relatiebeheer, om onze overeenkomsten te sluiten of andere documenten te ondertekenen via elektronische handtekening, om  onze dienstverlening te verbeteren, voor fraudepreventie en beheer van eventuele geschillen en om onze wettelijke verplichtingen na te komen (zoals KYC-vereisten volgens de antiwitwaswetgeving, identificatie van UBO's, belangenconflicten, ...).

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u, de wettelijke verplichtingen waaraan Eubelius is onderworpen of ons gerechtvaardigd belang om u de beste klantenservice te bieden.

Wij gebruiken tools zoals iManage, iManage Share en DocuSign om informatie met u te delen. Op uw verzoek verstrekken wij u hierover graag meer gedetailleerde informatie.

 

Om u toegang te verlenen tot de Eubelius Client Zone

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te verlenen tot de Eubelius Client Zone, waar u bijdragen van onze advocaten kunt vindende opnames van door ons verzorgde webinars en andere voor uw bedrijf interessante informatie .

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming bij het aanmaken van een account voor de Eubelius Client Zone.

 

3.3 TUSSENKOMENDE PARTIJEN (MET INBEGRIP VAN TEGENPARTIJEN)

Om onze juridische diensten te verlenen

Wanneer u een tussenkomende partij bent (bijvoorbeeld  buitenlandse raadsman, deurwaarder, rechtbank, deskundige, ...) of een wederpartij (tegenpartij, cliënt van de wederpartij, ...), verwerken wij uw persoonsgegevens om onze cliënten juridische diensten te verlenen, om overeenkomsten te sluiten of andere documenten via elektronische handtekening te ondertekenen, om met u te communiceren en uw vragen en verzoeken te behandelen, om mogelijke geschillen te beheren, om belangenconflicten te detecteren en om bijstand te verlenen aan onze cliënten (bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek).

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het verlenen van onze juridische diensten aan onze cliënten en in die hoedanigheid zijn wij verplicht persoonsgegevens te verwerken van tussenkomende partijen en van tegenpartijen.

Wij gebruiken tools zoals iManage, iManage Share en DocuSign om informatie te delen met tussenkomende partijen. Op uw verzoek verstrekken wij u hierover graag meer gedetailleerde informatie.

 

3.4 SOLLICITANTEN

Om contact met u op te nemen in het kader van een selectie- of aanwervingsprocedure (zowel online als offline)

Wanneer u solliciteert voor een functie bij Eubelius, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om uw sollicitatie als werknemer, stagiair of advocaat op te volgen, om uw sollicitatie te evalueren, om te beoordelen of uw kandidatuur voldoet aan de gestelde criteria en geschikt is, om onze wervingsreserve te organiseren en om u uit te nodigen voor gesprekken, evenementen, enz. Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij contact opnemen met uw vorige werkgever.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op uw toestemming of uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Het staat u vrij uw persoonsgegevens voor dit doel aan ons te verstrekken en u kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking en/of uw toestemming intrekken (zie vraag 8).

Uw persoonlijke gegevens worden 2 jaar na het afsluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens in onze wervingsdatabase te bewaren.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

 

3.5 ONTVANGERS VAN MARKETINGBERICHTEN VAN EUBELIUS

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en met het oog op direct marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u aangeeft dat u geïnformeerd wenst te worden, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de Legal Eubdate (de Eubelius-nieuwsbrief) en Eubelius Flashes, voor uitnodigingen voor seminaries, alumni-evenementen of andere evenementen of wanneer u deelneemt aan een enquête. Wij gebruiken deze informatie ook om u te informeren over onderwerpen die u zouden kunnen interesseren.

Als u (een contactpersoon van) een cliënt bent of als u een alumnus of alumna van Eubelius bent, hebben wij er, gezien onze relatie met u, belang bij u te informeren en gaan wij ervan uit dat u op de hoogte gehouden wilt worden. Als u onze nieuwsbrieven of uitnodigingen niet meer wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden via de afmeldknop onderaan elke e-mail of u kunt rechtstreeks contact met ons opnemen (zie vraag 10). De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Eubelius (soft opt-in) om haar cliënteel en alumni op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel (zie vraag 8).

Als u geen (contactpersoon van een) cliënt of alumnus of alumna van Eubelius bent, verwerken wij deze gegevens op basis van uw toestemming. Het staat u vrij om ervoor te kiezen uw persoonsgegevens voor dit doel aan ons te verstrekken en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken (zie vraag 8).

 

Om statistieken te maken over onze seminaries, webinars, Legal Eubdates en Eubelius Flashes

Wij verwerken ook statistieken over onze seminaries en webinars, hoe nieuwsbrieven en uitnodigingen worden geopend en gelezen door ontvangers op basis van ons legitiem belang om de inhoud die wij u aanbieden te evalueren en om onze dienstverlening te verbeteren.

 

3.6 ANDERE CONTACTEN

3.6.1.    WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Wanneer u ons een vraag stelt (telefonisch, via het contactformulier op de website, via e-mail of via onze socialmediakanalen), verwerken wij deze gegevens om uw vraag te beantwoorden. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten en activiteiten.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om uw vragen en verzoeken zo goed mogelijk te behandelen en met u te communiceren.

 

3.6.2.    ALS U ONS UW VISITEKAARTJE GEEFT OF ALS WIJ UW CONTACTGEGEVENS ONTVANGEN

Om uw vragen te beantwoorden, informatie uit te wisselen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten

Als u ons uw visitekaartje geeft of als u ons op een andere wijze uw contactgegevens verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om uw vraag of vragen te beantwoorden, om u nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen te sturen en om marktonderzoek te doen.

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming en/of de gerechtvaardigde belangen van Eubelius (soft opt-in) om inzicht te krijgen in hoe u met Eubelius in contact bent gekomen. Het staat u vrij uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel (zie vraag 8).

 

3.6.3.    WANNEER U OP ONZE WEBSITE SURFT OF ONZE SOCIALEMEDIAKANALEN BEZOEKT

Om onze website en socialemediakanalen te beveiligen, technisch en functioneel te beheren en te verbeteren

Wij verwerken via cookies en social media verkregen (statistische) gegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om onze website gebruiksvriendelijk te maken en om onze website en socialmediakanalen te optimaliseren. Aan de hand van uw gegevens kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij de inhoud en lay-out ervan kunnen verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze website adequaat te beveiligen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming (via onze cookiebanner) of op het gerechtvaardigd belang van Eubelius om een goed functionerende en veilige website en pagina's met voor u relevante inhoud aan te bieden.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Eubelius, zie ons Cookiebeleid.

 

3.6.4.    WANNEER U ONZE EVENEMENTEN BIJWOONT

Om u uit te nodigen voor onze (komende) evenementen of webinars, om uw registratie voor het evenement of het webinar te voltooien en om het evenement of het webinar te evalueren

Wanneer wij u uitnodigen voor een evenement of een webinar en wanneer u zich inschrijft voor een evenement of een webinar, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw inschrijving te voltooien, om u toegang te verlenen tot het evenement of het webinar, om u op de hoogte te houden en u aanvullende informatie te verstrekken over het webinar en toekomstige webinars en om uw aanwezigheid tijdens het webinar te volgen om u na het webinar een bewijs van aanwezigheid te verstrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om na afloop van het evenement of webinar uw feedback te vragen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming, op uw verzoek om stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan of op het gerechtvaardigde belang van Eubelius om uw inschrijving correct te verwerken, om ervoor te zorgen dat het evenement en de webinars goed verlopen en om onze evenementen of webinars te evalueren. Het staat u vrij uw persoonsgegevens voor dit doel aan ons te verstrekken en u kunt uw toestemming voor dit doel op elk moment intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking voor dit doel (zie vraag 8).

 

Voor promotionele en communicatiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij filmen en foto's maken op onze evenementen. Deze beelden en opnamen kunnen worden gebruikt voor promotiemateriaal en voor berichten op social media. Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk niet-gerichte foto's te maken die de sfeer weergeven (bijvoorbeeld foto's die spontaan en niet geposeerd zijn en de algemene sfeer weergeven zonder bepaalde personen specifiek uit te lichten). 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze evenementen op beeld vast te leggen en erover te communiceren. 

Bij gerichte foto’s of beelden, streven wij ernaar om in de mate van het mogelijke vooraf uw toestemming te vragen. Als u niet gefilmd of gefotografeerd wil worden of als u niet wil dat uw beelden of opnamen worden gebruikt, hebt u op elk moment het recht daartegen bezwaar te maken (zie vraag 8) of u kan uw bezwaar kenbaar maken aan een van onze op het evenement aanwezige medewerkers. 

 

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Eubelius is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen streven wij naar voldoende waarborgen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Eubelius kan, steeds onder voorbehoud van het beroepsgeheim van de advocaat, persoonsgegevens bekendmaken aan derde dienstverleners en aan andere partijen die namens ons bepaalde (verwerkings)diensten uitvoeren, zoals:

 • verwerkers die namens ons optreden (d.w.z. partners, leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners die door Eubelius worden ingeschakeld, ...), zoals webhostingbedrijven, marketing- en communicatiebureaus, mailingleveranciers (zoals Flexmail), softwareleveranciers (zoals iManage), leveranciers van analysetools, vertaalbureaus, bedrijven die instaan voor de organisatie en uitzending van webinars (zoals Webinargeek), eSignature bedrijven (zoals DocuSign), bedrijven die instaan voor bezoekersregistratie (zoals. SignInApp), enz. Eubelius sluit een verwerkersovereenkomst met de partijen die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens;
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden;
 • de advocaten van Eubelius (vennoten, (senior/of) counsels, medewerkers en stagiairs);
 • externe advocaten en adviseurs: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens (inclusief uw e-mailcorrespondentie) doorgeven aan advocaten en externe adviseurs indien dit noodzakelijk is om ons advies te geven of om onze of uw rechten te behartigen;
 • partijen die tussenkomen in gerechtelijke procedures (tegenpartij, deurwaarders, rechtbanken, notarissen, accountants, (door de rechtbank aangewezen) deskundigen ....) indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze juridische diensten;
 • boekhouders, accountants, verzekeringsmakelaars en verzekeraars van Eubelius;
 • instellingen verbonden aan de advocatuur, zoals, maar niet beperkt tot, de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique, hun voorzitters, lokale Ordes van Advocaten, Bureaus voor Juridische Bijstand in het kader van pro deo-zaken;
 • digitale platforms die worden aangeboden om juridische documenten in te dienen, zoals het digitaal platform voor advocaten (dp-a), e-Deposit (om online conclusies en documenten in te dienen ), Regsol, enz.;
 • toezichthoudende autoriteiten en andere overheden: in bepaalde gevallen mogen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, politie, gerechtelijke of andere overheden indien wij van mening zijn dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een ander rechtmatig verzoek of bevel.

Voor het versturen van onze mailingcampagnes, ons gegevensbeheersysteem en het uitzenden van onze webinars maken wij gebruik van software van externe dienstverleners. Dit betekent dat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Eubelius is de nodige contractuele waarborgen overeengekomen door het afsluiten van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u in vraag 5.

 

5. VERWERKT EUBELIUS UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Sommige gegevens kunnen worden opgeslagen of doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor de in vraag 3 hierboven beschreven doeleinden. Het is mogelijk dat deze doorgifte  plaatsvindt via dienstverleners (zoals vermeld in vraag 4 hierboven) die buiten de EER zijn gevestigd of dat de gegevens worden opgeslagen op een server buiten de EER, of dat de gegevens toegankelijk zijn van buiten de EER.

In dit verband verbindt Eubelius zich ertoe een passend en toereikend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, met name door zich te beroepen op een adequaatheidsbesluit krachtens artikel 45 van de GDPR voor het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven, door standaardcontractbepalingen te sluiten krachtens artikel 46, lid 2, van de GDPR, of door andere passende waarborgen waarin hoofdstuk V van de GDPR voorziet.

Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek om informatie sturen naar Eubelius (zie contactgegevens onder vraag 9).

 

 6. WAT MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

De website van Eubelius bevat verwijzingen (bijvoorbeeld  via hyperlinks, socialmediaplug-ins, links naar socialemediaplatforms) naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is dit Privacybeleid van toepassing op deze websites. Eubelius raadt u aan het Privacybeleid van deze websites of sociale media te controleren.

Socialemediakanalen van Eubelius

Eubelius heeft pagina’s op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Vimeo. Wanneer u deze pagina’s bezoekt, worden uw gegevens met behulp van cookies doorgegeven aan de exploitant van het betreffende sociale netwerk. De sociale netwerken kunnen informatie ontvangen zoals welke websites u momenteel en eerder heeft bezocht en uw IP-adres. Wanneer u deze pagina’s bezoekt, is het mogelijk dat wij geaggregeerde gegevens ontvangen van het betreffende sociale netwerk in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bekeken door gebruikers van sociale media.

 

Opties om op sociale media informatie te delen

Op onze website kunt u inhoud delen met LinkedIn, Twitter, Facebook Instagram en Vimeo. Wanneer u deze functies van de socialemediaplug-in gebruikt (bijvoorbeeld de knop "delen", ...), wordt informatie over uw gebruik rechtstreeks door uw browser aan het betrokken socialemedianetwerk doorgegeven. Als u tijdens uw bezoek aan onze website al bij een socialemedianetwerk bent geregistreerd, kan de exploitant van dat socialemedianetwerk het bezoek via de socialemedia-plug-ins aan uw persoonlijke account toewijzen. Als u nog geen lid bent van een socialemedianetwerk, is het nog steeds mogelijk dat de socialemedianetwerken uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt via de socialemediaplug-ins ontvangen en opslaan.

Als u inhoud van onze website rechtstreeks deelt op de pagina van de sociale media, zijn uw persoonsgegevens zichtbaar voor de bezoekers van deze sociale media. Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door socialemedianetwerken en informatie over rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar het Privacybeleid van deze socialemedianetwerken (hier beschikbaar: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Vimeo).

 

7. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Eubelius neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking. Om ons legitieme belang bij een adequate beveiliging van onze bedrijfsmiddelen te waarborgen, worden alle inkomende en uitgaande e-mails gecontroleerd, met name met het oog op de detectie van spam, virussen en ransomware.

Eubelius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Langere bewaartermijnen kunnen vereist zijn door een wettelijke of contractuele verplichting of in geval van een geschil. Wij hanteren bijvoorbeeld de volgende bewaartermijnen:

 • De beelden van bewakingscamera’s worden één maand bewaard. Als de beelden nodig zijn voor het onderzoek naar eventuele problemen of onregelmatigheden, worden ze langer bewaard;
 • Advocaten hebben een algemene verplichting om dossiers en documenten betreffende een contractuele relatie tussen een cliënt en Eubelius te bewaren gedurende een periode van minstens 5 jaar na het einde van de contractuele relatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, de naleving van onze wettelijke verplichtingen (zo vereist de antiwitwaswetgeving een bewaartermijn van 10 jaar voor alle documenten met betrekking tot de naleving van de antiwitwaswetgeving) en/of in geval van een geschil.

 

8. WELKE ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht :

 • om vrije toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door Eubelius worden verwerkt en een kopie ervan te ontvangen;
 • om de correctie te vragen van uw gegevens als u denkt dat de gegevens onjuist zijn;
 • om te vragen dat uw gegevens gewist worden of de verwerking ervan beperkt;
 • om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder motivering in het geval van direct marketing, of met opgave van redenen in andere gevallen;
 • om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen, om te verzoeken niet te worden onderworpen aan profilering en om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder motivering in het geval van direct marketing, of op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie in andere gevallen;
 • om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De autoriteit is bereikbaar per brief op Drukpersstraat 35, te 1000 Brussel, en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking. Houd er rekening mee dat wij in dat geval onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

U kunt uw gedateerde en ondertekende verzoek op basis van bovenstaande rechten richten aan dataprotection@eubelius.com  of per brief aan Eubelius - Louizalaan 99, 1050 Brussel. Eubelius kan uw verzoek niet behandelen zonder bewijs van uw identiteit. Merk op dat de toepasselijke wetgeving uitzonderingen kan voorzien of voorwaarden kan opleggen voor de uitoefening van de bovenstaande rechten.

 

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over deze website of over dit Privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

 • via het contactformulier op onze website www.eubelius.com/contact;
 • per e-mail op dataprotection@eubelius.com;
 • per telefoon op het nummer +322 543 31 00; of
 • door een brief te sturen naar: Eubelius – gegevensbescherming, Louizalaan 99, 1050 Brussel, België