Publiek-private samenwerking

Als juridisch adviseur in verschillende klein- en grootschalige infrastructuur- en/of stadsontwikkelingsprojecten heeft Eubelius een ruime ervaring opgebouwd in de brede juridische wereld van PPS, vanaf de testfase van PPS-projecten tot en met de contractuele en financiële afsluiting ervan. We blijven het project volgen tot de volledige implementatie en uitvoering ervan. De advocaten in ons PPS-team werken samen met zowel overheidsinstanties op alle niveaus (federaal, regionaal en lokaal) als toonaangevende bouwondernemingen, ontwikkelaars, architecten, dienstverleners en investeerders in infrastructuur.

Lees meer

Uw contacten in Publiek-private samenwerking

Brussel

Bart Martel

Partner
Brussel

Michaël Verbeke

Senior Attorney
Show more

Het PPS-team van Eubelius is ontstaan door de nauwe samenwerking tussen advocaten in het team publiek- en administratief recht en advocaten van onze teams vennootschapsrecht, fusies en overnames en bank- en financieel recht. Het combineert dus de uitgebreide kennis en vaardigheden in publiek- en administratief recht met transactionele expertise uit het vennootschapsrecht en de bancaire en financiële sector.

Ons PPS-kernteam kan waar nodig een beroep doen op onze specialisten in fiscaal recht, Europees recht (inclusief ESR-regels), algemeen overeenkomsten- en verzekeringsrecht en procesvoering. Advocaten in elk van deze gespecialiseerde ondersteunende domeinen hebben bijzondere aandacht voor PPS-gerelateerde juridische vraagstukken binnen hun eigen specifieke expertisegebied.

Hierdoor kunnen we geïntegreerde antwoorden bieden op de meest complexe juridische vragen met betrekking tot PPS, ongeacht of de cliënt een publieke of private partner is.

Een efficiënte juridische bijstand in PPS vereist noodzakelijkerwijs een multidisciplinaire aanpak en een geïntegreerde samenwerking tussen specialisten in de verschillende betrokken juridische domeinen.

Enkele referenties

 • Juridisch adviseur van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn voor de structurering, gunning en uitvoering van al haar PPS-projecten rond infrastructuur en rollend materieel (2006-2022);
 • Juridische bijstand aan de bevoegde Nederlandse overheid voor de structurering, gunning en implementatie van een elektronisch tolwegsysteem in Nederland (2019-2022);
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project met betrekking tot de realisatie van de “missing link” wegenisonderdelen van de R4 (2019-2022);
 • Juridische bijstand aan een toonaangevend Belgisch aannemersbedrijf in het kader van de plaatsingsprocedure (thans in de voorkeursbiederfase) en de contractuele onderhandelingen (inclusief projectfinanciering) voor een belangrijke cluster van DBFM-scholen voor het Vlaams Agentschap voor Investeringen in infrastructuur voor het Onderwijs (AGION). In deze DBFM-projecten combineren wij onze rol als sponsors’ legal counsel met die van transaction legal counsel voor een toonaangevende Belgische bank (2019-2022);
 • Juridische bijstand aan een toonaangevend Belgisch aannemersbedrijf tijdens de concurrentiedialoog en de contractuele onderhandelingen voor het D&B-project met betrekking tot het nieuwe hoofdgebouw van de Vlaamse radio- en televisieomroep (VRT) (2020-2021);
 • Juridisch adviseur van een toonaangevend infrastructuurfonds in het kader van de plaatsingsprocedure en de contractuele onderhandelingen voor het DBFM-project met betrekking tot een nieuw gevangeniscomplex in het Waalse Gewest (2021-2022);
 • Juridisch adviseur van een private combinatie in het kader van de plaatsingsprocedure en de contractuele onderhandelingen voor het DBFM-project met betrekking tot een nieuw gevangeniscomplex in het Vlaamse Gewest (2021-2022);
 • Juridisch adviseur van een private combinatie van een toonaangevend Belgisch aannemersbedrijf en een gespecialiseerde technische dienstverlener in het kader van de concurrentiedialoog en contractuele onderhandelingen voor het DBFMO-project voor een nieuwe omvangrijke (mono)slibverwerkingsinstallatie van Aquafin (2021-2022);
 • Juridisch adviseur van de onderaannemers van de winnende combinatie in het kader van het complexe PPS-project voor de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waalse Gewest, met inbegrip van de contract & financial closing en de recente financiële herziening naar aanleiding van COVID-19 (2018-2021);
 • Juridisch adviseur van AG VESPA bij het structureren, de contractuele implementatie en recente herstructurering van een groot DBFM-project voor het “Mastergebouw Lokale Politie Antwerpen” (2017-2020);
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap (voorheen Via-Invest) en De Waterweg voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project voor de bouw en verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal (inclusief alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen) (2017-2019);
 • Allesomvattende juridische bijstand aan de intergemeentelijke entiteit Viapass voor de structurering, gunning en de lopende uitvoeringsfase van het elektronische tolwegsysteem in België en permanent doorlopend juridisch advies (2014-2022);
 • Juridisch adviseur van een marktleider inzake verstrekking van technologische diensten in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot het ontwerp en de installatie van alle verkeerstechnische uitrusting op de toekomstige Oosterweelverbinding in Antwerpen (2018-2019);
 • Juridisch adviseur van de NMBS/SNCB bij het structureren en aanbesteden van de ontwikkeling van haar hoofdvestiging en de verkoop van meerdere kantoorgebouwen. Wij staan de NMBS/SNCB bij in alle aspecten van de plaatsingsprocedure, met inbegrip van de redactie van alle contracten en de onderhandelingen (2018-2022);
 • Juridisch adviseur van het Vlaams Kenniscentrum PPS voor de actualisatie van het model van mini-DBFM-contract (en gunningsleidraad) bestemd voor lokale PPS-projecten, alsook van de bijhorende taken- en risico-allocatiematrix (2018-2019);
 • Juridisch adviseur van het GO! (Vlaams Gemeenschapsonderwijs) voor het structureren en gunnen van een gemengd ontwikkelingsproject in de stad Hasselt met betrekking tot een design & build van een topsportschool en privatieve valorisatie van enkele sites in de nabije omgeving (2017–2019);
 • Juridisch adviseur van overheidsholding Blue Gate Antwerp bij de aanbestedingen voor de herontwikkeling van het Blue Gate Antwerp brownfield tot een duurzame industrieel-commerciële site (2016);
 • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis bij de juridische structurering van een gemengd stedelijk herontwikkelingsproject in de zorg- en residentiële sector, alsook bij de plaatsingsprocedure en het contractueel kader.