Publiek-private samenwerking

Als juridisch adviseur in verschillende klein- en grootschalige infrastructuur- en/of stadsontwikkelingsprojecten heeft Eubelius een ruime ervaring opgebouwd in de brede juridische wereld van PPS, vanaf de testfase van PPS-projecten tot en met de contractuele en financiële afsluiting ervan. We blijven het project volgen tot de volledige implementatie en uitvoering ervan. De advocaten in ons PPS-team werken samen met zowel overheidsinstanties op alle niveaus (federaal, regionaal en lokaal) als toonaangevende bouwondernemingen, ontwikkelaars, architecten, dienstverleners en investeerders in infrastructuur.

Lees meer

Uw contacten in Publiek-private samenwerking

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Kortrijk
Partner
Brussel
Senior Counsel
Brussel
Counsel
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussels
Senior Attorney
Brussel
Advocaat

Het PPS-team van Eubelius is ontstaan door de nauwe samenwerking tussen advocaten in het team publiek- en administratief recht en advocaten van onze teams vennootschapsrecht, fusies en overnames en bank- en financieel recht. Het combineert dus de uitgebreide kennis en vaardigheden in publiek- en administratief recht met transactionele expertise uit het vennootschapsrecht en de bancaire en financiële sector.

Ons PPS-kernteam kan waar nodig een beroep doen op onze specialisten in fiscaal recht, Europees recht (inclusief ESR-regels), algemeen overeenkomsten- en verzekeringsrecht en procesvoering. Advocaten in elk van deze gespecialiseerde ondersteunende domeinen hebben bijzondere aandacht voor PPS-gerelateerde juridische vraagstukken binnen hun eigen specifieke expertisegebied.

Hierdoor kunnen we geïntegreerde antwoorden bieden op de meest complexe juridische vragen met betrekking tot PPS, ongeacht of de cliënt een publieke of private partner is.

Een efficiënte juridische bijstand in PPS vereist noodzakelijkerwijs een multidisciplinaire aanpak en een geïntegreerde samenwerking tussen specialisten in de verschillende betrokken juridische domeinen.

Enkele referenties:

 • Juridisch adviseur van openbaarvervoersbedrijf De Lijn voor de structurering, gunning en uitvoering van al zijn PPS-projecten rond infrastructuur en rollend materieel (2006–2017)
 • Allesomvattende juridische bijstand aan de intergewestelijke entiteit Viapass voor de structurering, gunning en uitvoering van het elektronisch tolwegsysteem in België (2014–2017)
 • Juridische bijstand aan Via-Invest en NV De Waterweg voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project voor de bouw en verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal (inclusief alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen)
 • Juridisch adviseur van een privaat consortium in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waals Gewest
 • Juridisch adviseur van een marktleider inzake verstrekking van technologische diensten in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot het ontwerp en de installatie van alle technische uitrusting op de toekomstige Oosterweelverbinding in Antwerpen
 • Juridisch adviseur van het Vlaams Kenniscentrum PPS voor de actualisatie van het model van DBFM-contract (en gunningsleidraad) bestemd voor lokale PPS-projecten
 • Juridisch adviseur van overheidsholding Blue Gate Antwerp NV bij de aanbestedingen voor de herontwikkeling van het Blue Gate Antwerp brownfield tot een duurzame industrieel-commerciële site
 • Juridisch adviseur van AG VESPA bij het opzetten van het DBFM-project "Mastergebouw Lokale Politie Antwerpen". Wij stonden onder meer in voor de bijstand bij de aanbestedingsprocedure en alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen
 • Juridisch adviseur van een team van vooraanstaande bouwbedrijven voor de gunningsprocedure van het DBFM-project rond 9 nieuwe sportcomplexen in het Vlaams Gewest (inclusief alle werkzaamheden rond het opstellen van contracten en de onderhandelingen, tot en met het sluiten van de overeenkomst)
 • Juridisch adviseur van een vooraanstaand bouwbedrijf en investeringsfonds voor de gunningsprocedure van het DBFM-project voor de nieuwe gevangenis in Haren in het Brussels Gewest (inclusief alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen)
 • Juridisch adviseur van de gemeente Middelkerke voor de toekenning van een kansspelvergunning en de bouw van een nieuw casino
 • Juridisch adviseur van verschillende gemeenten voor de gunning van het ontwerp en de bouw van een multifunctioneel gebouw met een bibliotheek en een academie voor muziek en beeldende kunsten