Publiek-private samenwerking

Als juridisch adviseur in verschillende klein- en grootschalige infrastructuur- en/of stadsontwikkelingsprojecten heeft Eubelius een ruime ervaring opgebouwd in de brede juridische wereld van PPS, vanaf de testfase van PPS-projecten tot en met de contractuele en financiële afsluiting ervan. We blijven het project volgen tot de volledige implementatie en uitvoering ervan. De advocaten in ons PPS-team werken samen met zowel overheidsinstanties op alle niveaus (federaal, regionaal en lokaal) als toonaangevende bouwondernemingen, ontwikkelaars, architecten, dienstverleners en investeerders in infrastructuur.

Lees meer

Uw contacten in Publiek-private samenwerking

Het PPS-team van Eubelius is ontstaan door de nauwe samenwerking tussen advocaten in het team publiek- en administratief recht en advocaten van onze teams vennootschapsrecht, fusies en overnames en bank- en financieel recht. Het combineert dus de uitgebreide kennis en vaardigheden in publiek- en administratief recht met transactionele expertise uit het vennootschapsrecht en de bancaire en financiële sector.

Ons PPS-kernteam kan waar nodig een beroep doen op onze specialisten in fiscaal recht, Europees recht (inclusief ESR-regels), algemeen overeenkomsten- en verzekeringsrecht en procesvoering. Advocaten in elk van deze gespecialiseerde ondersteunende domeinen hebben bijzondere aandacht voor PPS-gerelateerde juridische vraagstukken binnen hun eigen specifieke expertisegebied.

Hierdoor kunnen we geïntegreerde antwoorden bieden op de meest complexe juridische vragen met betrekking tot PPS, ongeacht of de cliënt een publieke of private partner is.

Een efficiënte juridische bijstand in PPS vereist noodzakelijkerwijs een multidisciplinaire aanpak en een geïntegreerde samenwerking tussen specialisten in de verschillende betrokken juridische domeinen.

Enkele referenties:

 • Juridisch adviseur van openbaarvervoersbedrijf De Lijn voor de structurering, gunning en uitvoering van al zijn PPS-projecten rond infrastructuur en rollend materieel (2006–2020).
 • Juridische bijstand aan de bevoegde Nederlandse overheid voor de structurering, gunning en implementatie van een elektronisch tolwegsysteem in Nederland (202020).
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project met betrekking tot de realisatie van de “missing link” wegenisonderdelen van de R4 (2019-2020).
 • Juridisch adviseur van AG VESPA bij het structureren, gunnen en realiseren van een groot DBFM-project voor het “Mastergebouw Lokale Politie Antwerpen”. Wij stonden onder meer in voor de bijstand bij de aanbestedingsprocedure en alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen, en leveren ook bijstand tijdens de contractuele uitvoeringsfase (2017-2020).
 • Juridische bijstand aan een toonaangevend Belgisch aannemersbedrijf in het kader van de plaatsingsprocedure en de contractuele onderhandelingen (inclusief projectfinanciering) voor verschillende clusters van DBFM-scholen (2019-2020).
 • Juridische bijstand aan De Werkvennootschap (voorheen Via-Invest) en NV De Waterweg voor de structurering, gunning en uitvoering van het DBFM-project voor de bouw en verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal (inclusief alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen) (2017-2019).
 • Allesomvattende juridische bijstand aan de intergemeentelijke entiteit Viapass voor de structurering, gunning en implementatie van het elektronisch tolwegsysteem in België (2013–2019).
 • Juridisch adviseur van onderaannemers van het winnende privaat consortium in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot de modernisering van het publieke straatverlichtingsnet in het Waals Gewest (2018-2019).
 • Juridisch adviseur van een marktleider inzake verstrekking van technologische diensten in het kader van de gunningsprocedure voor het PPS-project met betrekking tot het ontwerp en de installatie van alle verkeerstechnische uitrusting op de toekomstige Oosterweelverbinding in Antwerpen (2018-2019).
 • Juridisch adviseur van NMBS/SNCB bij het structureren en aanbesteden van de ontwikkeling van haar hoofdvestiging en de verkoop van meerdere kantoorgebouwen. Wij assisteren NMBS/SNCB in alle aspecten van de plaatsingsprocedure, met inbegrip van de redactie van alle contracten en de onderhandelingen (2018-2019).
 • Juridisch adviseur van het Vlaams Kenniscentrum PPS voor de actualisatie van het model van mini DBFM-contract (en gunningsleidraad) bestemd voor lokale PPS-projecten, alsook van de bijhorende taken- en risico-allocatiematrix (2018-2019).
 • Juridisch adviseur van het GO! (Vlaams Gemeenschapsonderwijs) voor het structureren en gunnen van een gemengd ontwikkelingsproject in de stad Hasselt met betrekking tot een  design & build van een topsportschool en privatieve valorisatie van enkele sites in de nabije omgeving  (2017–2018).
 • Juridisch adviseur van overheidsholding Blue Gate Antwerp NV bij de aanbestedingen voor de herontwikkeling van het Blue Gate Antwerp brownfield tot een duurzame industrieel-commerciële site (2016).
 • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis bij de juridische structurering van een gemengd stedelijk herontwikkelingsproject in de zorg- en residentiële sector, alsook bij de plaatsingsprocedure en het contractueel kader.
 • Juridisch adviseur van een team van vooraanstaande bouwbedrijven voor de gunningsprocedure van het DBFM-project rond 9 nieuwe sportcomplexen in het Vlaams Gewest (inclusief alle werkzaamheden rond het opstellen van contracten en de onderhandelingen, tot en met het sluiten van de overeenkomst).
 • Juridisch adviseur van een vooraanstaand bouwbedrijf en investeringsfonds voor de gunningsprocedure van het DBFM-project voor de nieuwe gevangenis in Haren in het Brussels Gewest (inclusief alle werkzaamheden voor de redactie van contracten en de onderhandelingen).
 • Juridisch adviseur van de gemeente Middelkerke voor de toekenning van een kansspelvergunning en de bouw van een nieuw casino.
 • Juridisch adviseur van verschillende gemeenten voor de gunning van het ontwerp en de bouw van een multifunctioneel gebouw met een bibliotheek en een academie voor muziek en beeldende kunsten.