Publiek en administratief recht

  • Advies over overheidsopdrachtenrecht gedurende de volledige plaatsingsprocedure, beginnend bij de selectiefase, de redactie van het juridische gedeelte van de projectspecificaties, de evaluatie van de offertes en mogelijke onderhandelingen, tot de redactie van de uiteindelijke overeenkomst en de ondertekening ervan
  • Advies over het statuut van het openbaar domein
  • Advies over en bijstand bij de redactie van normatieve documenten