Overeenkomsten- en verzekeringsrecht

  • Redactie en onderhandeling van DBFM-overeenkomsten en alle varianten daarvan (D&B, DBM+F, DBFMO, concessies, enz.)
  • Bijstand met betrekking tot overeenkomsten voor onroerende leasing, concessies, zogenaamde triple-net verhuring, enz.
  • Redactie en onderhandeling van onderaannemingsovereenkomsten, in de vorm van back-to-back-overeenkomsten of anderszins (EPC, MTC, interface agreements, facility services, enz.)
  • Advies over vragen in verband met eigendomsrecht (waaronder de redactie en onderhandeling van erfpacht- en opstalovereenkomsten)
  • Juridische bijstand bij de uitvoering en interpretatie van PPS-projectovereenkomsten tijdens de uitvoeringsfase
  • Juridische bijstand in het kader van uitvoeringsgeschillen en expertises
  • Advies in verband met verzekeringspolissen