Klokkenluiders

Ondernemingen doen er goed aan zich voor te bereiden op de invoering van een klokkenluidersregeling.

Elke onderneming in de publieke en in de private sector zal een intern kanaal moeten invoeren voor de melding van inbreuken op een aantal specifieke gebieden (bijvoorbeeld strafrechtelijke misdrijven en inbreuken op de mededinging).

De wetgever beoogt het kader nog vóór de zomer van 2022 uit te werken in twee afzonderlijke wetten voor de private en de publieke sector, die na de zomer in werking zouden treden. Enkel ondernemingen in de private sector met 50 tot 249 werknemers zouden in principe respijt krijgen tot 17 december 2023. De meeste ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn niet wettelijk verplicht om een interne meldingsprocedure in te voeren, maar zij zullen er vrijwillig voor kunnen kiezen om dit wel te doen en zo aan te sluiten bij wat snel als een best practice zal worden beschouwd.

Bevraag u intussen over mogelijke providers van een meldingskanaal en bereid alvast een policy voor. Informeer uw medewerkers en train uw meldingsbeheerders.

Wij staan klaar met een multidisciplinair team om u hierbij te helpen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij de invoering van een meldingskanaal in uw onderneming. Wij geven training voor meldingsbeheerders. Bij een melding, kunnen wij uw interne of externe meldingsbeheerder adviseren over de aangewezen aanpak om de belangen van uw onderneming veilig te stellen.

Uw contacten in Klokkenluiders

Brussel

Maaike Cornelli

Senior Attorney
Brussel

Stijn Lamberigts

Senior Attorney
Show more