Klokkenluidersregelingen: update voor kmo’s

Legal Eubdate
12 april 2024

Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers moeten een intern meldkanaal invoeren. Deze verplichting geldt sinds 17 december 2023, maar het was nog onduidelijk voor de kleinere ondernemingen wanneer en hoe ze de tewerkstellingsdrempel van 50 werknemers precies moesten berekenen. Een wet van 9 februari 2024 brengt daarin opheldering.

Voor welke ondernemingen?

De wet van 28 november 2022 zet voor juridische entiteiten in de private sector de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) om in Belgisch recht. Op grond van deze wet moet elke juridische entiteit die gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, een intern meldkanaal invoeren waarlangs werknemers de door de wet bepaalde inbreuken kunnen melden (zie: Klokkenluidersregelingen: status update private sector).

Hoe en wanneer de tewerkstellingsdrempel berekenen?

De berekening van de tewerkstellingsdrempel gebeurt op basis van de regels voor de sociale verkiezingen. Let wel: de berekening moet op het niveau van de juridische entiteit gebeuren, en niet op het niveau van de technische bedrijfseenheid.

De verwijzing naar de wet betreffende de sociale verkiezingen bracht ook verwarring met zich mee. De vraag rees inderdaad of de tewerkstellingsdrempel dan ook maar om de vier jaar beoordeeld moet worden.

De wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (BS 21 maart 2024) brengt de nodige verduidelijking.

Elke werkgever zal vanaf 2025 op 1 januari van elk jaar moeten nagaan of de drempel van 50 werknemers tijdens het voorgaande kalenderjaar werd bereikt:

  • Stelt u als werkgever op 1 januari vast dat u in het voorafgaande kalenderjaar gemiddeld 50 werknemers of meer tewerkstelde, dan moet u een intern meldkanaal hebben of invoeren.
     
  • Stelt u als werkgever op 1 januari vast dat u in het voorgaande kalenderjaar gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelde, dan geldt die verplichting niet. U moet wel op 1 januari van het volgende jaar opnieuw nagaan of de tewerkstellingsdrempel is bereikt.

Welke verplichtingen?

Wij verwijzen voor e geldende verplichtingen graag naar onze eerdere Legal Eubdate “Klokkenluidersregeling voor KMO’s: D-day op 17 december 2023”.

Wij staan klaar met een multidisciplinair team om u te helpen bij de naleving van de verplichtingen in verband met klokkenluidersregelingen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij de invoering van een meldingskanaal in uw onderneming, de training aan meldingsbeheerders, enz. Bij een melding kunnen wij uw meldingsbeheerder adviseren over de aangewezen aanpak om de belangen van uw onderneming veilig te stellen.