Real estate

Vandaag vereisen vastgoedprojecten een multidisciplinaire aanpak. Het Eubelius real estate-team heeft een grondige expertise opgebouwd in alle juridische en fiscale aspecten van vastgoed. We implementeren innovatieve oplossingen die de volledige levenscyclus van het vastgoedproject dekken, rekening houdend met de belangen van de ontwikkelaar, de investeerder en de gebruiker.

Lees meer

Uw contacten in Real estate

Show more

Enkele referenties

 • Bijstand aan de Belgische sectorvereniging van gereglementeerde vastgoedvennootschappen met betrekking tot het reglementaire en fiscale kader van de GVV (en voorgestelde wijzigingen hieraan), waardoor Eubelius over strategische en unieke knowhow beschikt in die materie;
 • Juridische en fiscale bijstand aan Belgische en buitenlandse investeerders inzake de structurering van Belgische investeringen via private vastgoedfondsen (GVBF/ FIIS);
 • Juridisch en fiscaal adviseur van verschillende Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) actief in diverse sectoren bij de rechtstreekse en onrechtstreekse verwerving van vastgoed (asset deals, share deals, contribution in kind, corporate restructurings), evenals bij de meeste kapitaalmarkttransacties (met eigen en vreemd vermogen) van de Belgische GVV’s;
 • Bijstand aan projectontwikkelaars bij de fiscale en juridische structurering van vastgoedprojecten;
 • Juridisch adviseur van Nextensa (voorheen Leasinvest Real Estate) met betrekking tot de afstand van zijn GVV-statuut en de business combination met Extensa;
 • Juridisch adviseur van AG Real Estate in het kader van diverse vastgoedtransacties;
 • Juridisch adviseur van publieke overheden en aannemers bij de structurering, aanbesteding en uitvoering van het grote DBFM-project "Lokale Politie Antwerpen Master Gebouw";
 • Juridisch adviseur van Care-Ion in het kader van de inbreng in natura van verschillende portefeuilles van woonzorgcentra in Cofinimmo;
 • Juridisch adviseur van Leoville, een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, in het kader van de verwerving van verschillende van zijn retailpanden;
 • Juridisch adviseur van de NMBS bij het structureren en aanbesteden van de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor en de verkoop van diverse kantoorgebouwen;
 • Juridisch adviseur van een ziekenhuis met betrekking tot de opzet van de juridische structuur van een gemengd stedelijk herontwikkelingsproject in de zorg- en woonsector;
 • Juridisch adviseur van een Belgische aannemer (marktleider) in het kader van diverse clusters van DBFM-scholen;
 • Juridisch adviseur van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn met betrekking tot PPS-projecten van grote stelplaatsen;
 • Juridisch adviseur van Pandox met betrekking tot de acquisitie van verschillende hotels en de desinvestering van een (non-core) retail onroerend goed;
 • Juridisch adviseur van Brussels Airport Company met betrekking tot de acquisitie van het Brussels Airport Sheraton hotel;
 • Juridisch adviseur van GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) met betrekking tot een gemengd ontwikkelingsproject (een topsportschool en de herontwikkeling van een aantal aanpalende sites);
 • Juridisch adviseur van Aedifica, een gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerd in zorgvastgoed en actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Finland, met betrekking tot het sluiten van een joint venture voor haar bedrijfstak appartementen;Juridisch adviseur met betrekking tot de desinvestering van verschillende onroerende goederen uit de Fordgate-portefeuille (Ubicenter in Leuven, Airway Park in Zaventem en Thales-building in Tubize);
 • Juridisch adviseur van een leidinggevend privébedrijf tijdens de toekenningsprocedure van alle technische installaties in het kader van het Oosterweelverbinding-project in Antwerpen;
 • Vertegenwoordiging van diverse cliënten voor de rechtbank in geschillen met betrekking tot de fiscale gevolgen (btw en inkomstenbelastingen) van vastgoedontwikkelingsprojecten via share deals;
 • Bijstand aan een bouwheer in het kader van een EPC(M)-bouw van een productiefaciliteit met bijhorende kantoren en integratie in een industriepark;
 • Bijstand aan bouwheren in het kader van complexe, in verschillende fases te realiseren, EPC-bouw van groene energiecentrales voor de productie van elektriciteit en stoom;
 • Procesvoering (m.i.v. arbitrage, FIDIC, …) in verschillende complexe en high profile vastgoedzaken (m.i.v. PPS-projecten) en (on- en offshore-) infrastructuurprojecten voor zowel bouwheren, (onder)aannemers en architecten.