Real estate

Vandaag vereisen vastgoedprojecten een multidisciplinaire aanpak. Het Eubelius real estate-team heeft een grondige expertise opgebouwd in alle juridische en fiscale aspecten van vastgoed. We implementeren innovatieve oplossingen die de volledige levenscyclus van het vastgoedproject dekken, rekening houdend met de belangen van de ontwikkelaar, de investeerder en de gebruiker.

Lees meer

Uw contacten in Real estate

Brussel
Partner
Kortrijk
Partner
Brussel
Senior Counsel
Antwerpen
Counsel
Brussel
Counsel
Brussel
Of counsel
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Kortrijk
Advocaat
Kortrijk
Advocaat
Kortrijk
Advocaat
Kortrijk
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat
Brussel
Advocaat

Enkele refenties:

  • Bijstand aan de Belgische sectorvereniging van gereglementeerde vastgoedvennootschappen bij de hervorming van het reglementair en fiscaal kader van de GVV, waaronder de formulering van voorstellen van wetgeving
  • Bijstand aan verschillende Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen actief in diverse activaklassen (logistiek, ouderenzorg, kantoren, detailhandel, studentenhuisvesting) bij (i) fusies en overnames van vastgoed, (ii) financiering door kapitaalmarkttransacties met eigen en vreemd vermogen, en (iii) versterking van hun eigen vermogen door activa te verwerven via een inbreng in natura
  • Bijstand aan banken voor de uitgifte van vastgoedcertificaten
  • Structurering en implementatie van private vastgoedfondsen
  • Bijstand aan een internationale investeerder in hotels bij de verwerving en verkoop van verschillende hotels in België
  • Begeleiding van publieke entiteiten bij de realisatie van een complex brownfield- en herontwikkelingsproject te Antwerpen (sanering van vervuilde terreinen door een daartoe aangeduide grondexploitatievennootschap om plaats te bieden aan een bedrijventerrein met watergebonden logistieke cluster en een bedrijventerrein voor hoogwaardige productie en onderzoeks- & ontwikkelingsactiviteiten)
  • Begeleiding van drie aanbestedende overheden in het kader van een DBFM-project voor de aanleg van "missing link"-tramlijnen in binnenstedelijk gebied
  • Bijstand aan twee vooraanstaande aannemersbedrijven (van selectiefase tot en met succesvolle ondertekening) in het kader van een clusterproject voor de bouw van negen sporthallen
  • Procesvoering in verschillende complexe en high profile vastgoedzaken