Real estate

Vandaag vereisen vastgoedprojecten een multidisciplinaire aanpak. Eubelius Real Estate heeft een brede en diepgaande expertise opgebouwd in alle juridische en fiscale aspecten van vastgoed. We implementeren innovatieve oplossingen die de volledige levenscyclus van het vastgoedproject dekken, rekening houdend met de belangen van de ontwikkelaar, de investeerder en de gebruiker.

Eubelius staat bovendien bekend voor haar uitzonderlijke expertise in het Belgisch gereglementeerd vastgoedkader, waaronder de structurering van private vastgoedfondsen (GVBF/ FIIS) en de sector van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVVs / SICs).

Lees meer

Uw contacten in Real estate

Enkele referenties

 • AG Real Estate en AxaJuridisch en fiscaal adviseur van de referentie-aandeelhouders bij het openbaar overnamebod op Befimmo.
   
 • Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVVs) – WDP, Retail Estates, Cofinimmo, Care Property Invest, Vastned, Aedifica, Home Invest Belgium, XiorJuridisch en fiscaal adviseur van een brede waaier GVVs voor hun rechtstreekse en onrechtstreekse verwervingen van vastgoed (asset deals, share deals, contributions in kind, corporate restructurings), strategische transacties en/of kapitaalmarkttransacties.
   
 • NextensaJuridisch en fiscaal adviseur bij de afstand van het GVV-statuut door Leasinvest en de business combination met Extensa.
   
 • AG Real Estate: Juridisch en fiscaal adviseur in het kader van diverse vastgoedtransacties.
   
 • Maisons BaijotJuridisch en fiscaal adviseur van de Familie Baijot bij de verkoop van 55% van de aandelen in één van Wallonië’s grootste familiale aannemingsbedrijven aan het beursgenoteerde Bassac (Euronext Paris).
   
 • Care-Ion: Juridisch en fiscaal adviseur in het kader van de inbreng in natura van diverse portefeuilles van woonzorgcentra in Cofinimmo.
   
 • GhelamcoJuridisch en fiscaal adviseur bij diverse ontwikkelingsprojecten en vastgoedtransacties.
   
 • Leoville: Juridisch en fiscaal adviseur van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) in het kader van de verwerving van diverse retailportefeuilles.
   
 • NMBS: Juridisch en fiscaal adviseur bij het structureren en aanbesteden van de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor en de verkoop van diverse kantoorgebouwen.
   
 • ZiekenhuisJuridisch en fiscaal adviseur bij de structurering van een gemengd stedelijk herontwikkelingsproject in de zorg- en woonsector.
   
 • Belgische aannemer (marktleider)Juridisch adviseur in het kader van diverse clusters van DBFM-scholen.
   
 • De Lijn: Juridisch en fiscaal adviseur van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij met betrekking tot PPS-projecten van grote stelplaatsen.
   
 • Pandox: Juridisch adviseur met betrekking tot de verwerving en het management van de Belgische hotelportefeuille.
   
 • Brussels Airport Company: Juridisch en fiscaal adviseur met betrekking tot de verwerving van het Brussels Airport Sheraton hotel en projecten op Brucargo en het Airport Business District.
   
 • GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap): Juridisch adviseur met betrekking tot een gemengd ontwikkelingsproject.
   
 • AedificaJuridisch en fiscaal adviseur van een GVV in zorgvastgoed bij het afsluiten van een joint venture voor haar bedrijfstak appartementen.
   
 • FortressJuridisch en fiscaal adviseur met betrekking tot de desinvestering van verschillende onroerende goederen uit de Fordgate-portefeuille (Ubicenter in Leuven, Airway Park in Zaventem en Thales-building in Tubize).
   
 • BE-REIT Association: Bijstand aan de Belgische sectorvereniging van GVVs voor het reglementaire en fiscale kader van de GVV (en voorgestelde wijzigingen daaraan), waardoor Eubelius over strategische en unieke knowhow beschikt in deze materie.
   
 • Belgische en buitenlandse investeerders: Juridische en fiscale bijstand inzake de structurering van Belgische investeringen via private vastgoedfondsen (GVBF/ FIIS).
   
 • Projectontwikkelaars: Bijstand bij de juridische en fiscale structurering van vastgoedprojecten.
   
 • Fiscale geschillenVertegenwoordiging voor de rechtbank in geschillen met betrekking tot de fiscale gevolgen (btw en inkomstenbelastingen) van vastgoedontwikkelingsprojecten via share deals (en hun herkwalificatie in asset deals).
   
 • InfrastructuurprojectenBijstand in het kader van complexe (on shore en off-shore) infrastructuurprojecten, zoals de EPC-bouw van groene energiecentrales voor de productie van elektriciteit en stoom.