Fiscaliteit

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Het is dan ook cruciaal om voor elke voorgenomen transactie een duidelijk en allesomvattend zicht te hebben op de fiscale gevolgen ervan. Het is algemeen geweten dat fiscale regels per definitie complex zijn. Ze zijn bovendien onderhevig aan voortdurende veranderingen, bijvoorbeeld ingevolge de budgettaire noden van de overheid. Deze factoren leiden ertoe dat belastingbetalers te kampen hebben met een toegenomen fiscale onzekerheid en verwikkeld kunnen geraken in complexe discussies met de belastingdiensten.

  Lees meer

  Uw contacten in Fiscaliteit

  Brussel

  Herbert Casier

  Senior Attorney
  Brussel

  Kelly Moens

  Senior Attorney
  Show more

  Het team fiscaliteit van Eubelius helpt dagelijks cliënten bij het beoordelen van fiscale opportuniteiten en risico's, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Aldus begeleiden wij ook cliënten bij het bekomen van fiscale rulings.

  Het team heeft een dubbele focus: het verstrekken van (voorafgaand) fiscaal advies én het bijstaan en verdedigen van cliënten bij discussies met de belastingdiensten tijdens fiscale controles of in de rechtbank.

  Enkele referenties

  • Bijstand aan diverse Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVVs) en investeerders in GVV’s met betrekking tot het specifieke reglementaire en fiscale kader, vastgoedacquisities, financiering (equity capital markets/debt capital markets), herstructureringen en internationale expansie;
  • Bijstand aan Belgische en buitenlandse investeerders inzake fiscaal geoptimaliseerde investeringen in Belgisch vastgoed, inclusief investeringen via Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF/FIIS);
  • Fiscaal advies inzake de structurering van diverse investeringsfondsen. Ons werk in dit verband betreft in het algemeen adviesverlening met betrekking tot de fiscale aspecten (vennootschapsbelasting en btw) van de oprichting en het beheer van het fonds en gaat vaak gepaard met de aanvraag van een ruling;
  • Fiscaal advies aan familiebedrijven inzake groepsherstructureringen, successieplanning en familiale opvolging;
  • Fiscale bijstand bij het onderhandelen van SPA’s en fiscale risicoanalyses;
  • Advies inzake roerende voorheffing in het kader van internationale financieringsinstrumenten (gesyndiceerde leningen, (converteerbare) obligaties, enz.);
  • Fiscaal advies inzake vennootschapsbelasting en btw (inclusief specifieke btw-vrijstellingen) aan vennootschappen in de financiële en verzekeringssector;
  • Btw- en fiscaal advies aan verschillende non-profit- en socialprofitorganisaties m.b.t. het structureren van hun activiteiten;
  • Fiscaal advies (inkomstenbelastingen, btw en registratierechten) aan projectontwikkelaars met betrekking tot de structurering van vastgoedontwikkelingsprojecten;
  • Fiscaal advies inzake het opzetten van fiscaal voordelige incentive plannen voor werknemers en managementvennootschappen;
  • Bijstand aan Belgische GVV’s en projectontwikkelaars in het kader van btw-controles;
  • Bijstand aan en vertegenwoordiging van cliënten tijdens visitaties en huiszoekingen door de bijzondere belastinginspectie (BBI);
  • Onderhandelingen over minnelijke akkoorden bij fiscale geschillen, met inbegrip van gecombineerde fiscale, strafrechtelijke en sociale schikkingen;
  • Vertegenwoordiging van cliënten voor alle (administratieve en gemeenrechtelijke) rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een aantal recente dossiers omvatten geschillen met betrekking tot (i) de zgn. excess profit rulings (zowel op nationaal niveau als voor het Hof van Justitie van de Europese Unie), (ii) de fiscale gevolgen (btw- en inkomstenbelastingen) van vastgoedontwikkelingsprojecten via share deals (en hun herkwalificatie in asset deals), (iii) lokale belastingen met een belangrijke impact voor bedrijven (incl. belastingen op het energieverbruik), (iv) de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, (v) de belasting van dividenduitkeringen, (vi) beweerde domiciliefraude door vennootschappen en natuurlijke personen, (vii) de fiscale aftrekbaarheid van mededingingsboetes en verschillende vergoedingen betaald aan groepsvennootschappen en derde partijen, (viii) fiscale stimulansen voor O&O (o.a. vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor gekwalificeerde onderzoekers), (ix) post-acquisitieclaims over fiscale vrijwaringsclausules in aandelenverkoopovereenkomsten, (x) het coördineren van het juridische verweer van duizenden werknemers van een bedrijf tegenover de belastingadministratie en de vertegenwoordiging en verdediging van dat bedrijf in een procedure voor de Raad van State, waarin de administratieve richtlijnen inzake het fiscale regime voor bedrijfswagens worden aangevochten, en nog veel meer.