Fiscaliteit

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Het is dan ook cruciaal om voor elke voorgenomen transactie een duidelijk en allesomvattend zicht te hebben op de fiscale gevolgen ervan. Het is algemeen geweten dat fiscale regels per definitie complex zijn. Ze zijn bovendien onderhevig aan voortdurende veranderingen, bijvoorbeeld ingevolge de budgettaire noden van de overheid. Deze factoren leiden ertoe dat belastingbetalers te kampen hebben met een toegenomen fiscale onzekerheid en verwikkeld kunnen geraken in complexe discussies met de belastingdiensten.

  Lees meer

  Uw contacten in Fiscaliteit

  Het team fiscaliteit van Eubelius helpt dagelijks cliënten bij het beoordelen van fiscale opportuniteiten en risico's, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Aldus begeleiden wij ook cliënten bij het bekomen van fiscale rulings.

  Het team heeft een dubbele focus: het verstrekken van (voorafgaand) fiscaal advies én het bijstaan en verdedigen van cliënten bij discussies met de belastingdiensten tijdens fiscale controles of in de rechtbank.

  Enkele referenties:

  • Bijstand aan de BE-REIT Association bij de hervorming van het reglementair en fiscaal kader van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, met inbegrip van het voorbereiden van ontwerpwetgeving
  • Advies aan een financiële instelling over de fiscale structuur bij de oprichting van een nieuw vastgoedinvesteringsfonds. Eubelius gaf advies over de vennootschapsbelasting en de btw-aspecten van de oprichting en het beheer van het fonds. Ons werk omvatte eveneens het indienen van een aanvraag tot fiscale ruling
  • Fiscaal advies aan een referentieaandeelhouder met betrekking tot de structurering van een publiek overnamebod op alle aandelen van een Belgische GVV
  • Fiscale bijstand bij het oprichten en structureren van Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF/FIIS)
  • Fiscaal advies (inkomstenbelastingen en btw) aan een Belgische GVV met betrekking tot de oprichting van een institutionele GVV
  • Bijstand aan het management van een beursgenoteerd biotech-bedrijf met betrekking tot een openbaar overnamebod. Eubelius gaf advies over de fiscale impact van het bod op de bestaande aandelenoptieplannen voor management en personeel
  • Bijstand aan de aandeelhouders van een Belgische softwaregroep waarvan de aandelen werden overgedragen aan een wereldwijde technologiegroep met hoofdzetel in Zweden. Eubelius gaf onder andere advies over de fiscale structurering van een incentive plan voor bepaalde werknemers
  • Btw-advies aan een ziekenhuis in verband met de oprichting van een nieuw ziekenhuisgebouw. Onze bijstand had o.m. betrekking op het indienen en succesvol afronden van een rulingaanvraag.
  • Bijstand aan een Belgische GVV in het kader van een btw-controle
  • Btw-advies aan een vastgoedvennootschap in verband met de verkoop van een gerenoveerd gebouw
  • Bijstand en vertegenwoordiging van cliënten tijdens visitaties en huiszoekingen door de bijzondere belastinginspectie (BBI)
  • Onderhandelingen over minnelijke akkoorden bij fiscale geschillen, met inbegrip van gecombineerde fiscale, strafrechtelijke en sociale schikkingen
  • Vertegenwoordiging van cliënten voor alle (administratieve en gemeenrechtelijke) rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Hof van Justitie van de Europese Unie (een aantal recente referenties omvatten o.a. het verdedigen van verschillende vennootschappen in geschillen met betrekking tot (i) de zgn. excess profit rulings (zowel op nationaal niveau als voor het Hof van Justitie van de Europese Unie), (ii) de fiscale gevolgen (btw en inkomstenbelastingen) van vastgoedontwikkelingsprojecten via share deals (en hun herkwalificatie in asset deals), (iii) lokale belastingen met een belangrijke impact voor bedrijven, (iv) de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, (v) de belasting van dividenduitkeringen, (vi) de fiscale aftrekbaarheid van mededingingsboetes, (vii) het coördineren van het juridisch verweer van duizenden werknemers van een bedrijf tegenover de belastingadministratie en de vertegenwoordiging en verdediging van deze vennootschap in een procedure voor de Raad van State waarin de administratieve richtlijnen inzake het fiscaal regime voor bedrijfswagens worden aangevochten en nog veel meer)