Fiscaliteit

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Het is dan ook cruciaal om voor elke voorgenomen transactie een duidelijk en allesomvattend zicht te hebben op de fiscale gevolgen ervan. Het is algemeen geweten dat fiscale regels per definitie complex zijn. Ze zijn bovendien onderhevig aan voortdurende veranderingen, bijvoorbeeld ingevolge de budgettaire noden van de overheid. Deze factoren leiden ertoe dat belastingbetalers te kampen hebben met een toegenomen fiscale onzekerheid en verwikkeld kunnen geraken in complexe discussies met de belastingdiensten.

  Lees meer

  Uw contacten in Fiscaliteit

  Het team fiscaliteit van Eubelius helpt dagelijks cliënten bij het beoordelen van fiscale opportuniteiten en risico's, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Aldus begeleiden wij ook cliënten bij het bekomen van fiscale rulings.

  Het team heeft een dubbele focus: het verstrekken van (voorafgaand) fiscaal advies én het bijstaan en verdedigen van cliënten bij discussies met de belastingdiensten tijdens fiscale controles of in de rechtbank.

  Enkele referenties:

  • Bijstand aan de BE-REIT Association bij de hervorming van het reglementair en fiscaal kader van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, met inbegrip van het voorbereiden van ontwerpwetgeving
  • Advies aan een vastgoedontwikkelaar over de fiscale structuur bij de oprichting van een nieuw vastgoedinvesteringsfonds. In samenwerking met de investeringsbank gaf Eubelius advies over de fiscale aspecten van de oprichting van het fonds en over de fiscale en btw-aspecten van de acquisitie van vastgoed door het fonds
  • Fiscaal advies aan een GVV inzake de acquisitie van een vastgoedvennootschap die eigenaar is van een woonzorgcentrum
  • Fiscaal advies aan een GVV inzake de btw-efficiënte verwerving van vastgoed
  • Fiscaal advies over de oprichting van een grensoverschrijdende dubbele fondsstructuur voor investering in Belgisch vastgoed. We adviseerden onder meer over de fiscale positie van het Belgische fonds en over de fiscale behandeling van investeringen door Belgische vermogende particulieren en institutionele beleggers in het Luxemburgs fonds
  • Fiscaal advies aan het management van een GVV over de desinvestering van zijn logistieke vastgoedportefeuille. Het advies had betrekking op de structurering van de transactie en op de btw-gevolgen verbonden aan de desinvestering
  • Fiscaal advies aan een representatieve organisatie van zorginstellingen over de toepassing van de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen
  • Fiscale bijstand aan een luchthavenbeheerder bij het opzetten en implementeren van een joint venture voor de vastgoedontwikkeling op luchthaventerreinen, met inbegrip van bijstand bij het indienen van een rulingaanvraag
  • Bijstand en vertegenwoordiging van cliënten tijdens invallen en huiszoekingen door de bijzondere belastinginspectie (BBI)
  • Onderhandelingen over minnelijke akkoorden bij fiscale geschillen, met inbegrip van gecombineerde fiscale, strafrechtelijke en sociale schikkingen
  • Vertegenwoordiging van cliënten voor alle (administratieve en gemeenrechtelijke) rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens