Pensions

Ons multidisciplinair team van toonaangevende advocaten met een achtergrond in pensioenwetgeving, sociaalzekerheidsrecht en vennootschaps- en verzekeringsrecht behandelt alle vragen op het vlak van pensioenen en benefits.

Het pensioenteam adviseert en vertegenwoordigt tal van cliënten zoals werkgevers uit de privésector, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook particulieren en groepen van particulieren.

Lees meer

Uw contacten in Pensions

Brussel

Maaike Cornelli

Senior Attorney
Brussel

Sam De Voogt

Senior Attorney

We hebben ruime ervaring met de Belgische toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA), niet alleen omdat we geregeld cliënten bij de FSMA vertegenwoordigen (zowel formele als informele contacten), maar ook omdat we goed vertrouwd zijn met haar werking.

Eubelius is een actief lid van PensioPlus. Leden van ons pensioenteam zijn lid van de Belgian Pension Lawyers Association en spreken geregeld op conferenties en seminaries, en geven ook opleidingen.

Enkele referenties

 • Advies inzake de overdracht en harmonisering van bedrijfspensioenplannen na overnames en fusies en andere reorganisaties van ondernemingen;
 • Due diligence met betrekking tot aanvullende pensioenplannen van ondernemingen in verschillende sectoren;
 • Advies aan werkgevers uit de publieke en private sector met betrekking tot vermeende discriminatie bij aanvullende pensioenregelingen;
 • Vertegenwoordiging in rechte van werkgevers met betrekking tot vermeende discriminatie bij bedrijfspensioenen;
 • Vertegenwoordiging voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en burgerlijke rechtbanken in zaken met betrekking tot de federale pensioenwetgeving (zowel inzake wettelijke als aanvullende pensioenen);
 • Bijstand aan een pensioenfonds bij de implementatie van IORPII (statuten en beleidslijnen updaten);
 • Advies over de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de algemene vergadering en de corporate governance van pensioenfondsen;
 • Advies over het opzetten van een tweede pensioenpijler in de publieke sector;
 • Vertegenwoordiging in rechte inzake de aansprakelijkheid van de Staat met betrekking tot de insolventie van een groepsverzekeraar;
 • Opstellen en aanpassen van pensioenreglementen voor werkgevers in de publieke en private sector;
 • Aanpassen van de statuten van een pensioenfonds voor aanvullende pensioenen in de private en publieke sector;
 • Advies inzake de overdracht van de pensioenverplichtingen van een verzekeraar aan een pensioenfonds;
 • Opstellen van een road map voor het oprichten van een multiwerkgevers (publieke sector) pensioenplan en pensioenfonds in de publieke sector.