Herstructureringen & insolventie

Geruggesteund door een team van vooraanstaande specialisten staan wij onze cliënten dagelijks bij in de meest diverse herstructurerings- en insolventiedossiers. We treden daarbij op voor alle mogelijke belanghebbenden, zoals schuldeisers (banken, investeerders, leveranciers, enz.), aandeelhouders, bestuurders en kandidaat-overnemers. 

Onze uitgebreide expertise in dit domein laat ons toe om onze cliënten op een pragmatische wijze advies te verlenen over allerhande schuldherschikkingen, bij de uitwerking en implementering van nieuwe financieringen en zekerheidsmechanismen, bij vragen over het bestuur van een onderneming in moeilijkheden, bij de overname van (delen van) een onderneming in moeilijkheden, bij alle vennootschapsrechtelijke aspecten van herstructureringen (fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen, vereffeningen) en diesmeer.

Lees meer

Uw contacten in Herstructureringen & insolventie

Kortrijk

Dominique De Marez

Senior Counsel

We hebben een lange staat van dienst inzake gerechtelijke procedures in deze materie, waardoor we een zeer ruime en gevarieerde ervaring hebben opgebouwd. Of het nu gaat om de behartiging van de belangen van schuldeisers, de bijstand van ondernemingen in moeilijkheden (bijvoorbeeld in het raam van een procedure van gerechtelijke reorganisatie) of de verdediging van bestuurders tegen aansprakelijkheidsvorderingen: dergelijke procedures behoren sinds jaar en dag tot onze dagelijkse praktijk.

Vanzelfsprekend doen wij ook in het raam van de herstructurerings- en insolventiedossiers waar nodig steeds een beroep op onze specialisten uit andere teams (zoals het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het fiscaal recht en het publiek- en administratief recht), zodat steeds een complete en hoogwaardige dienstverlening kan worden geboden.