Matthias

Matthias legt zich hoofdzakelijk toe op vennootschaps- en effectenrecht en op ondernemings- en financieel recht. Hij is bijzonder beslagen in kapitaaltransacties, geschillenbeslechting in vennootschapsaangelegenheden, handel met voorkennis en organisaties zonder winstoogmerk.

Hij is partner van de associatie sinds 2007 en was van 15 maart 2016 tot 31 december 2023 managing partner van het kantoor. Hij is ingeschreven aan de balie te Brussel sinds 1997.

Bekijk meer
Bekijk minder

Matthias werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1997.

Matthias is verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven en gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel.

Hij levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht.

Hij beheerst het Nederlands, het Frans en het Engels.