Energie

Het energieteam van Eubelius behandelt alle aspecten van de energiewetgeving en -projecten, van administratief-, milieu-, vastgoed- en contractenrecht tot vennootschaps-, Europees en mededingingsrecht. We adviseren onze cliënten bij tal van vraagstukken inzake de energiewet en verlenen in dit domein transactionele en (pre)litigieuze bijstand.

Lees meer

Uw contacten in Energie

Show more

Het energieteam ondersteunt en vertegenwoordigt uiteenlopende Belgische en internationale cliënten, zoals producenten, transmissie- en distributiesysteembeheerders, energieleveranciers, projectontwikkelaars, banken en industriële afnemers van energie.

We bestrijken traditionele energiesectoren als elektriciteit en gas, water en nucleaire energie, maar we hebben eveneens bijzondere expertise opgebouwd inzake hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie (zowel onshore als offshore), biomassa, biobrandstof en warmtekrachtkoppeling.

We geven advies over het Europees, Belgisch en regionaal reglementair kader. We structureren transacties in de energiesector en staan onze cliënten bij in de uitvoering ervan. We structureren projecten, redigeren en onderhandelen overeenkomsten en adviseren over de uitvoering en (gedwongen) tenuitvoerlegging ervan. We werken nauw samen met een breed netwerk van technische en financiële adviseurs voor een geïntegreerde aanpak van elk dossier. Daarnaast hebben we ruime ervaring in adviesverlening aan spelers in de energiesector in de meest complexe en belangrijke fusies en overnames.

Enkele referenties

 • Juridisch advies over de mogelijkheden om een elektriciteitsnetwerk op een bedrijventerrein te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren;
 • Advies over de mogelijkheden voor het ontwikkelen, aanleggen en exploiteren van een gesloten distributienet in een bedrijvenpark;
 • Opstellen en nazicht van stroomaankoopovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten van groenestroomcertificaten, koop- en verkoopovereenkomsten van CO2-rechten en verkoopovereenkomsten voor thermische energie;
 • Bijstand met betrekking tot de ontwikkeling en de bouw van verschillende grote biomassacentrales;
 • Bijstand met betrekking tot de ontwikkeling en de bouw van verschillende thermische energienetwerken, zowel op industrieterreinen als op residentiële/commerciële terreinen;
 • Bijstand met betrekking tot de ontwikkeling en de bouw van een waterbehandelingscentrale;
 • Bijstand aan een marktspeler bij de verwerving van een pijpleidingnetwerk voor industriële gassen en andere producten voor de petrochemische industrie;
 • Bijstand met betrekking tot de ontwikkeling, conversie en bouw van een gascentrale;
 • Juridisch advies over de mogelijkheid voor gemeenten om in energieproducerende bedrijven te participeren;
 • Advies met betrekking tot het Europese, federale en gewestelijke juridische kader inzake openbare dienstverplichtingen en consumentenwetgeving;
 • Advies aan een industriële consument inzake staatssteun voor hernieuwbare energiebronnen;
 • Advies over de ontwikkeling en uitrol van diepe geothermie in het Vlaamse Gewest;
 • Advies en bijstand aan een transmissienetbeheerder in het kader van de certificeringsprocedure en ontvlechtingsvereisten;
 • Advies aan een investeringsfonds met betrekking tot de ontvlechtingsvereisten;
 • Bijstand aan industriële consumenten bij de bouw van windturbines en de plaatsing van PV-installaties in het Vlaamse en Waalse Gewest;
 • Bijstand aan onshore en offshore windturbineontwikkelaars bij alle contractuele aspecten;
 • Bijstand aan een energieleverancier bij de overname van een concurrerende energieleverancier;
 • Bijstand aan een transmissienetbeheerder bij het verwerven van een buitenlandse transmissienetbeheerder;
 • Bijstand aan een leverancier in een geschil over de verkoop van groenestroomcertificaten;
 • Advies met betrekking tot de opmaak van energieprestatiecontracten;
 • Bijstand in het kader van de overname van een netwerk aan pijpleidingen in België;
 • Advies aan industriële consumenten over het juridische statuut van hun elektriciteitslijnen;
 • Advies aan een projectontwikkelaar met betrekking tot de evoluties van het beleid van de steun voor hernieuwbare energiebronnen;
 • Bijstand bij de redactie van overeenkomsten voor de levering van thermische energie met een WKK-installatie aan een private gebruiker;
 • Advies aan een intercommunale over de mogelijkheid van energiedelen op een bedrijventerrein en in bedrijfsgebouwen;
 • Opmaak van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit van een decentrale productie-installatie;
 • Opmaak van een overeenkomst voor de verkoop van groenestroomcertificaten;
 • Bijstand bij de overname van een bedrijf actief in industriële gassen;
 • Advies aan een hernieuwbare energieproducent over de wetgeving met betrekking tot de aanleg van een directe lijn;
 • Opmaak wetsontwerp tendermechanisme offshore energieprojecten;
 • Bijstand bij de overdracht van een bedrijf dat energiediensten verleent;
 • Advies en begeleiding van een marktspeler bij de aankoop van een windturbine.