Thomas legt zich hoofdzakelijk toe op adviesverlening in het vennootschaps- en vastgoedrecht en op geschillenbeslechting en procesvoering in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen. Hij pleit regelmatig voor de Belgische hoven en rechtbanken.

Hij is ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen sinds 2012 en vervoegde het kantoor in 2015.
 

Bekijk meer
Bekijk minder

Thomas behaalde in 2011 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. In 2012 behaalde hij bijkomend de graad van Master Complémentaire en Droit Économique aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2016 behaalde hij eveneens de graad van Master-na-Master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

Thomas is ook als deeltijds assistent verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaatrecht en Vennootschapsrecht van de Universiteit Gent en is geregeld spreker op seminaries. Hij was openingsredenaar voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 aan de Balie te Kortrijk.