Cookiebeleid

Dit is het Cookiebeleid van Eubelius. Eubelius is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.946.968 (“Eubelius” of “wij”).

Het Cookiebeleid heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door Eubelius. Dit Cookiebeleid moet samen worden gelezen met het Privacybeleid, dat hier terug te vinden is.

Dit Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. We raden u dan ook aan om dit Cookiebeleid regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van het Cookiebeleid werd op 23 november 2023 voor het laatst gewijzigd.

I. EUBELIUS COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie door middel van cookies. Er worden ook andere technologieën gebruikt zoals bijvoorbeeld pixel tags, browser analysis tools, server logs en web beacons voor de doeleinden beschreven in dit Cookiebeleid. De informatie die hieronder wordt gegeven over cookies is ook van toepassing op die technologieën.

II. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.

III. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DE WEBSITE VAN EUBELIUS?

We gebruiken zowel first-party cookies als third-party cookies (cookies van derden), sessiecookies en permanente cookies:

  • First-party cookies zijn cookies die door Eubelius zelf worden geplaatst op haar website.
  • Third-party cookies zijn cookies die door andere partijen (d.i. cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt, bijvoorbeeld Google Analytics cookies) worden geplaatst.
  • Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser afsluit.
  • Permanente cookies blijven bewaard op het toestel van de gebruiker gedurende een bepaalde periode.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die Eubelius gebruikt.

IV. HOE KAN U COOKIES VERWIJDEREN OF BLOKKEREN OF UW INSTELLINGEN VERANDEREN?

We gebruiken cookies op onze website om de functionaliteit en prestaties te verbeteren en om het verkeer naar de website te analyseren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren of uw cookie-instellingen aanpassen via de cookiebanner die op onze website verschijnt wanneer u de site voor het eerst bezoekt. Als u cookies weigert of niet op onze cookiebanner klikt, worden alleen essentiële cookies op uw browser geplaatst. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde weer in te trekken. U kan uw toestemming intrekken via de cookietool op onze website.

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt wijzigen, kan u dit ook steeds doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen vindt u in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw internetbrowser. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld verdere aanwijzingen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over het verwijderen en het blokkeren van cookies, kan u vinden op de website: All about cookies.

Onthoud echter dat, als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, bepaalde onderdelen van de website of sommige elementen niet toegankelijk kunnen zijn en/of minder goed worden weergegeven. Het kan ook zijn dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken, en/of dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed functioneren.

V. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën kunnen aan u worden gelinkt, en laten toe om u te identificeren als natuurlijke persoon. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor ons Privacybeleid van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

U vindt uw rechten die u als betrokkene kan uitoefenen, waaronder uw recht van bezwaar in geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, terug in vraag 8 van ons Privacybeleid.

VI. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor ons Privacybeleid van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie. We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de gegevens werden verzameld.

U vindt hierover meer informatie terug in vraag 7 van ons Privacybeleid .

VII. DOORGIFTE VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Eubelius geeft zelf geen (persoons)gegevens door aan partijen gelegen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Bepaalde derde partijen (bv. Google), waarop Eubelius een beroep doet, die toegang hebben tot (persoons)gegevens die de cookies verzamelen, kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (bv. naar de Verenigde Staten). Voor meer informatie over deze doorgifte verwijzen wij u naar de privacy en cookie policies van de respectievelijke derde partijen:

Eubelius maakt gebruik van Google Analytics-cookies om uw gebruik van haar website te analyseren. Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. Verder hebben we het gebruik van deze cookies zo veel mogelijk privacy vriendelijk willen maken door ervoor te kiezen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren en de mogelijkheid tot 'gegevens delen' uit te zetten. We maken verder ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt steeds uw toestemming intrekken voor het plaatsen van deze cookies (zie punt IV). Indien u gebruik maakt van Google Chrome, kunt u ook steeds de Google browser extensie installeren die een opt-out biedt voor Google Analytics cookies.

VIII. VRAGEN?

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over dit Cookiebeleid, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen  naar dataprotection@eubelius.com.