Overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven en andere met de overheid verbonden entiteiten opereren vaak in een specifiek juridisch kader en krijgen te maken met geheel eigen vragen en uitdagingen. Eubelius heeft zich hier zeer nadrukkelijk op toegelegd en ontwikkelde een unieke expertise in dit domein. Ons overheidsbedrijventeam is als geen ander in staat om voor complexe en interdisciplinaire vragen snel en efficiënt geïntegreerde oplossingen te bedenken.

Lees meer

Uw contacten in Overheidsbedrijven

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Advocaat

Enkele referenties:

 • Bijstand bij de oprichting van de nieuwe publieke instelling Sciensano
 • Bijstand aan het Havenbedrijf Antwerpen bij de verwerving van NMP
 • Bijstand aan NMBS bij de privatisering van Transurb
 • Advies aan de federale regering en FPIM over de strategische opties voor Belfius
 • Bijstand aan een overheidsbedrijf bij het opzetten van een joint venture met een private partner
 • Advies met betrekking tot het aandeelhoudersmodel van de federale overheid en bijstand bij de opstelling van een beheersovereenkomst in dit verband
 • Advies over de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van meerdere overheidsbedrijven
 • Bijstand aan NMBS bij de verzelfstandiging van NMBS Logistics (nu Lineas) en de instap van een private aandeelhouder
 • Bijstand bij de implementatie van de recente hervorming van het wettelijk statuut van Proximus en bpost in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
 • Bijstand bij de oprichting en/of hervorming van diverse extern verzelfstandigde agentschappen onder vennootschapsvorm op Vlaams niveau
 • Bijstand bij een potentiële hervorming van een groep overheidsbedrijven vanuit het oogpunt van ESR-neutraliteit
 • Bijstand bij de hervorming van de voormalige NMBS-groep tot een duale structuur
 • Bijstand bij de oprichting door de drie gewesten van Viapass als interregionale rechtspersoon, als onderdeel van de ruimere bijstand aan de gewesten bij de uitwerking en implementatie van een systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens
 • Bijstand van de federale overheid bij een EU-inbreukprocedure met betrekking tot de regelgeving van toepassing op een overheidsbedrijf
 • Bijstand bij de omvorming van een autonoom overheidsbedrijf tot een zuiver private vennootschap, in het bijzonder wat de personeelsaspecten betreft
 • Bijstand bij de beursgang van Proximus en bpost