Regulatoir advies

Overheidsbedrijven opereren doorgaans in gereguleerde sectoren (energie, post, spoorwegen, telecom,…). Wij adviseren cliënten in verschillende sectoren over de toepassing en naleving van specifieke sectorregelgeving en treden op in contacten met sectorregulatoren, of voor de hoven en rechtbanken.