Staatssteun en ESR

Staatssteun en ESR-neutraliteit zijn vaak cruciale aandachtspunten voor overheidsbedrijven. Wij adviseren onze cliënten over de optimale structuur van transacties, verlenen bijstand bij formele en informele contacten met de bevoegde autoriteiten en treden  op voor de Europese en Belgische hoven en rechtbanken in geval van een geschil.