Overheidsopdrachten

De toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten op of in overheidsbedrijven en verzelfstandigde overheidsentiteiten heeft vaak een extra dimensie. Onze advocaten kennen de typische vragen en pijnpunten die zich daarbij voordoen zeer goed en zijn daardoor in staat om accuraat advies en oplossingsgerichte bijstand te verlenen.