Governance

Eubelius adviseert over vragen rond governance in overheidsbedrijven en overheidsentiteiten, zoals de samenstelling en werking van de raad van bestuur, comités van de raad van bestuur, remuneratie, relaties tussen de overheid en andere aandeelhouders, besluitvormingsprocessen, beschermingsmechanismen, naleving van corporate-governance regels en aanbevelingen.