Structurering en transacties

Eubelius verleent bijstand bij structureringsoperaties en transacties met of in verband met overheidsbedrijven en andere met de overheid verbonden entiteiten. Ons overheidsbedrijventeam staat borg voor een naadloos samenspel van de diverse expertises die typisch nodig zijn om dit soort dossiers tot een goed einde te brengen: wetgevend werk, publiekrechtelijke aspecten, vennootschapsrechtelijke structurering, kapitaalmarkten, personeel, staatssteun, ESR en dergelijke. Onze advocaten waren in de loop van de jaren betrokken bij de meeste grote Belgische dossiers in dit domein en kunnen dus bogen op een uitzonderlijke expertise.