Organieke wetgeving

Het statuut van overheidsbedrijven is doorgaans een combinatie van vennootschapsrecht en eigen organieke wetgeving. Wij zijn goed vertrouwd met de specifieke vragen die daaruit voortvloeien en kunnen onze cliënten dus snel en to-the-point adviseren. Wij verlenen ook regelmatig bijstand bij de voorbereiding van (wijzigingen aan) organieke wetgeving.