Gezondheidszorg

De Belgische zorgsector evolueert voortdurend en staat voor zeer uiteenlopende uitdagingen (zoals noden inzake financiering en personeel, infrastructurele behoeften, vraagstukken over de structurering van zorgentiteiten en samenwerkingsverbanden, een strikte en snel evoluerende regelgeving en vraagstukken inzake de zorgverstrekking als openbare dienstverlening).

Lees meer

Uw contacten in Gezondheidszorg

Om cliënten uit de zorgsector innovatieve totaaloplossingen te bieden die voldoen aan alle wettelijke vereisten, is een multidisciplinaire aanpak vereist.

Als onafhankelijk advocatenkantoor met een volledig aanbod van zeer gespecialiseerde diensten, aangeboden door een team van vooraanstaande advocaten heeft Eubelius sterke banden opgebouwd met de zorgsector. We hebben een sterke staat van dienst in de bijstand van publieke en private zorgverstrekkers en andere stakeholders in de zorgsector, en dit met betrekking tot een breed gamma van thema's. We bieden de juiste expertise en competentie, precies wanneer deze nodig is en steeds zo kostenefficiënt mogelijk.

Enkele referenties

 • Adviesverlening aan locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken over, onder meer, hun bestuursstructuur en het structureren van hun samenwerkingen met uitbaters van zorgvoorzieningen;
 • Fiscale en sociale adviesverlening bij het structureren van samenwerkingen tussen zorgvoorzieningen;
 • Bijstand aan diverse projectontwikkelaars bij de juridische omkadering van erkende groepen van assistentiewoningen in hun vastgoedprojecten;
 • Bijstand aan zorguitbaters en investeerders bij de overname van zorgvoorzieningen;
 • Bijstand aan ziekenhuizen bij de herontwikkeling en de commercialisering van hun ziekenhuissite en de fiscale structurering daarvan;
 • Bijstand aan ziekenhuizen bij diverse complexe transacties, waaronder fusies en overnames, vastgoedtransacties en commerciële overeenkomsten met lifesciences-dienstverleners;
 • Bijstand aan ziekenhuizen bij de modernisering van hun bestuursstructuur, waaronder de aanpassing van hun statuten en interne reglementen aan de nieuwigheden van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • Adviesverlening aan ziekenhuizen, woonzorgcentra, zorgnetwerken, … bij het uitwerken en toepassen van het personeelsbeleid en bijstand bij personeelsgeschillen;
 • Bijstand aan investeerders en zorgoperators met betrekking tot de reglementering over erkenningen voor de ontwikkeling en uitbating van woonzorgcentra;
 • Toepassing van het OCMW-decreet en het verenigingsrecht op OCMW-dochterondernemingen actief in de gezondheidszorg;
 • Vertegenwoordiging van een zorgverstrekker en -ontwikkelaar in het kader van een complexe juridische procedure met betrekking tot zorgprojecten.