Structurering en financiering van zorgvastgoed

Eubelius adviseert verschillende spelers in de vastgoed- en zorgsector bij de structurering en financiering van hun zorgprojecten. We huldigen een multidisciplinaire aanpak, waarbij ons real estate-team nauw samenwerkt met onze specialisten inzake gezondheidszorg. Dankzij deze beproefde formule kan Eubelius haar cliënten begeleiden doorheen alle fasen van hun vastgoedprojecten in de zorgsector, met adviesverlening die zowel specifiek als zeer ruim kan zijn.

We verstrekken regelmatig advies over joint ventures tussen ontwikkelaars van zorgvastgoed, overeenkomsten tussen investeerders en zorgbeheerders, overeenkomsten tussen zorgbeheerders en residenten, ontwikkelings-, planning- en bouwovereenkomsten, verhuur- en leasingovereenkomsten en contracten inzake publiek-private samenwerkingen, alsook met betrekking tot overheidsopdrachten.