Samenwerking in de zorgsector

Het multidisciplinaire team van Eubelius heeft veel ervaring inzake het adviseren over de optimale structuur van samenwerking tussen zorgorganisaties. Hierbij worden oplossingen nagestreefd die op maat zijn van de doelstellingen van onze cliënten en die conform zijn met de complexe nationale en regionale wet- en regelgeving die op de sector van toepassing is. Ons advies omvat alle relevante verenigings-, vennootschaps-, fiscaal-, sociaal- en publiekrechtelijke aspecten van de beoogde samenwerkingsvormen.