Tewerkstelling in de zorgsector

Eubelius verleent regelmatig advies aan tal van zorgaanbieders en organisaties met betrekking tot individuele en collectieve arbeidsverhoudingen, zoals diverse vormen van bestaffing, flexibiliteit in arbeidsorganisaties, reorganisatie, uitwisselen of delen (pooling) van personeel, bijstand inzake sociale zekerheid en vertegenwoordiging in procedures voor de arbeidsrechtbanken.