Publiekrechtelijk en institutioneel advies

Eubelius verleent advies aan actoren uit de zorgsector voor de implementatie en toepassing van publiekrechtelijke regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om advisering inzake vergunningen, reglementering en overheidsopdrachten. Onze advocaten zijn uitstekend op de hoogte van de publiekrechtelijke aspecten van de werking van openbare zorginstellingen (bijvoorbeeld de wijze waarop deze entiteiten gestructureerd zijn, hun besluitvormingsproces en andere publiekrechtelijke aspecten).