Handelsrecht & consumentenbescherming

Onze praktijk handelsrecht bestrijkt een brede waaier van diensten, zoals advies over algemene en specifieke juridische vraagstukken met betrekking tot handelsrecht, consumentenbescherming, juridische bijstand bij overeenkomsten, de oprichting en organisatie van distributienetwerken, reclamerecht, promoactiviteiten, verkoopsystemen, oneerlijke handelspraktijken en hulp bij onderhandelingen over zakelijke transacties.

Lees meer

Uw contacten in Handelsrecht & consumentenbescherming

Show more

Enkele referenties: 

 • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor het Europees Hof van Justitie bij een geschil over de taal die wordt gebruikt in handelsdocumenten
 • Vertegenwoordiging van een grote supermarktketen voor het Europees Hof van Justitie bij een geschil over vergelijkende reclame
 • Vertegenwoordiging van een grote kledingketen voor het Europees Hof van Justitie bij twee geschillen over commerciële promoties 
 • Vertegenwoordiging van een grote supermarktketen voor het Europees Hof van Justitie bij een geschil over de prijs van tabaksproducten
 • Vertegenwoordiging van een grote telecomoperator voor het Europees Hof van Justitie bij een geschil over belastingheffing op telecominfrastructuur
 • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor het Grondwettelijk Hof bij twee geschillen over class actions
 • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor het Grondwettelijk Hof bij een geschil over e-commerce
 • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor het Grondwettelijk Hof bij een geschil over oneerlijke handelspraktijken
 • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor het Grondwettelijk Hof bij een geschil over de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Vertegenwoordiging van grote marktspelers in geschillen met betrekking tot agentuur en handelspraktijken
 • Recurrente kortgedingprocedures om eenzijdige acties van contractspartijen te voorkomen of om andere tijdelijke maatregelen te vragen zoals de voorlopige uitvoering in verschillende sectoren zoals telecom, vastgoed, voeding ... 
 • Advies bij institutionele of ad-hoc-arbitrageprocedures zoals arbitrage via de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) over EPCM-contracten, arbitrage via CEPANI over vorderingen na overnames of ad-hoc-arbitrage over de handelshuurovereenkomst voor een winkelpand in een winkelstraat 
 • Advies bij geschillen over de aansprakelijkheid bij de terugroeping uit de handel van voedingsproducten of de aansprakelijkheid van overheidsinstanties voor het sluiten van sites voor voedselproductie 
 • Bijstand over vragen van Belgisch recht in buitenlandse procedures, bijvoorbeeld in de Franse procedure van een distributeur in de textielnijverheid
 • Advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken bij geschillen over de beëindiging van distributieovereenkomsten in verschillende sectoren, zoals medische instrumenten, landbouwmachines, consumentenelektronica, voeding en media.