Handelsrecht & consumentenbescherming

Onze praktijk handelsrecht bestrijkt een brede waaier van diensten, zoals advies over algemene en specifieke juridische vraagstukken met betrekking tot handelsrecht, consumentenbescherming, juridische bijstand bij overeenkomsten, de oprichting en organisatie van distributienetwerken, reclamerecht, promoactiviteiten, verkoopsystemen, oneerlijke handelspraktijken en hulp bij onderhandelingen over zakelijke transacties.

Lees meer

Uw contacten in Handelsrecht & consumentenbescherming

Enkele referenties 

 • Advies aan en vertegenwoordiging in rechte van bedrijven bij betwistingen omtrent marktpraktijken en consumentenbescherming (met inbegrip van reclame, promoties, oneerlijke mededinging, verkoopweigering, loterijen en kansspelen, en oneerlijke bedingen);
 • Advies aan en vertegenwoordiging in rechte van grote marktspelers in geschillen met betrekking tot (beëindiging van) handelsagentuurovereenkomsten en (alleen)verkoopconcessies;
 • Recurrente kortgeding- of stakingsprocedures omtrent eenzijdige acties van contractspartijen of concurrenten in verschillende sectoren zoals reclame, telecom, vastgoed, voeding;
 • Vertegenwoordiging bij institutionele of ad-hoc-arbitrageprocedures, zoals ICC over EPCM-contracten en SPA-garanties, CEPANI over de afwikkeling van vastgoedtransacties en ad-hoc-arbitrages over handelshuur- en vervoerovereenkomsten;
 • Advies bij geschillen over de aansprakelijkheid bij de terugroeping uit de handel van voedingsproducten of de aansprakelijkheid van overheidsinstanties voor het sluiten van sites voor voedselproductie;
 • Advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken bij geschillen over (de beëindiging van) distributieovereenkomsten in verschillende sectoren, zoals medische instrumenten, landbouwmachines, consumentenelektronica, goederentransportmateriaal, voeding, autodistributie, alcoholische dranken en media;
 • Advies en vertegenwoordiging van een grote supermarktketen voor rechtbanken en tegenover de overheid en belangenverenigingen over de conformiteit van publiciteit, verkoopprocessen en - technieken met de regels over marktpraktijken en consumentenrecht;
 • Advies en vertegenwoordiging van een grote buitenlandse fabrikant van bouwmaterialen in aansprakelijkheidsgeschillen tegen Belgische afnemers;
 • Contractueel advies aan een van de marktleiders op het domein van beveiligingsdiensten en -apparatuur;
 • Advies aan een bekend online verkoopplatform over de conformiteit van activiteiten met de (Europese) regels inzake marktpraktijken en consumentenrecht;
 • Advies aan en vertegenwoordiging in rechte van promotoren van onroerend goed bestemd voor toeristische exploitatie in geschillen met consumenten(verenigingen); 
 • Advies aan een investeringsmaatschappij over de conformiteit van haar publiciteit voor financiële producten met de regels over marktpraktijken en consumentenrecht;
 • Advies aan en vertegenwoordiging in rechte van een grote energieleverancier over diens marktpraktijken, contracten, verkoopprocessen en (buiten)contractuele aansprakelijkheid.