Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022.

Deze nieuwe regels zijn op 1 juli 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (wetten van 28 april 2022).

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2023 en ze zijn van toepassing op overeenkomsten die vanaf die datum zullen worden gesloten.

VIDEO: Het nieuw algemeen contractenrecht uitgelegd.