ESG en duurzaamheid

Ondernemingen komen steeds vaker in contact met, en worden geïnspireerd door, ESG (environmental, social & governance). Uitdagingen rond duurzaam ondernemen komen meer en meer aan de orde. ESG en duurzaamheid zijn niet alleen maatschappelijk uitzonderlijk relevant, maar worden ook essentieel vanuit juridisch oogpunt.

“ESG” betreft het beleid en de rapportering betreffende de ecologische, sociale en governance risico’s en opportuniteiten van een onderneming. Onder “Duurzaam ondernemen” wordt begrepen het ontplooien van een winstgevende economische activiteit die wel aansluit op de behoeften van het heden, maar tegelijk het vermogen van toekomstige generaties niet in gevaar brengt. De verplichting om rekening te houden met duurzaamheid in ondernemingen, producten en diensten werd oorspronkelijk gebaseerd op ‘soft law' initiatieven (zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)). Deze verplichting wordt evenwel steeds ernstiger genomen, zodat er een groeiend bindend juridisch kader ontstaat, uitgewerkt door (Europese) wetgevers en toegepast door de verschillende nationale toezichthouders.

Eubelius volgt de meest recente ontwikkelingen op het vlak van ESG en duurzaamheid op de voet, zodat wij u wegwijs kunnen maken in het diverse en kleurrijke ESG- en duurzaamheidslandschap, dat zich continu verder ontwikkelt.

Onze teams staan klaar om u te begeleiden bij uw projecten. Wij kunnen u adviseren over ESG en duurzaamheid doorheen uw bedrijfsvoering, van vastgoedtransacties, incorporatie van ESG-doelstellingen in het beleid, stakeholders-dialoog, duurzame financieringen, tot aansprakelijkheid van de vennootschap en haar bestuurders. Voor meer informatie kunt u aan de rechterzijde een specifiek onderwerp kiezen.

Lees meer

Uw contacten in ESG en duurzaamheid

Show more

Enkele van onze referenties

Duurzaam vastgoed

 • Bijstand aan diverse (vastgoed)fondsen met betrekking tot hun verplichtingen inzake duurzaamheidsrapportering onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Bijstand aan Belgische en buitenlandse investeerders inzake de renovatieverplichtingen in het kader van vastgoedtransacties
 • Bijstand aan projectontwikkelaars in het kader van duurzame projecten, waarbij duurzame energie-infrastructuur, milieubepalingen, enz. moeten worden gecombineerd.
 • Adviseur van publiekrechtelijke entiteiten in het kader van de verwerving van een industriële site, met bijzondere aandacht voor renovatieverplichtingen en duurzame herontwikkeling
 • Bijstand aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in het kader van de per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)-problematiek
 • Bijstand aan publieke en private partners bij de herontwikkeling van brownfields
 • Bijstand aan producenten en leveranciers van duurzame energie voor de structurering en uitbating van duurzame energie-infrastructuur, zoals windturbines, zonnepanelen en warmtenetten
 • Bijstand bij de juridische structurering van een project voor de productie van biobrandstof

ESG- en duurzaamheidsrapportering

 • Bijstand aan (referentieaandeelhouders van) financiële instellingen over het toepassingsgebied van de (geconsolideerde) rapporteringsverplichtingen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Bijstand aan verscheiden operatoren van kritische infrastructuur over de rapporteringsverplichtingen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de interne organisatie van de rapporteringskanalen en ‑verantwoordelijkheden
 • Bijstand aan diverse (vastgoed)fondsen met betrekking tot hun verplichtingen inzake duurzaamheidsrapportering onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Duurzame financiering

 • Bijstand aan Puratos bij een duurzame obligatie-uitgifte van 1 miljard EURBijstand aan Warehouses De Pauw (lid van de BEL 20 en BEL® ESG index van Euronext Brussels) bij een gesyndiceerde groene kredietovereenkomst van 440 miljoen EUR
 • Bijstand aan Aster, een samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen, bij een duurzame projectfinanciering van 105 miljoen EUR, voor de plaatsing van ongeveer 400.000 zonnepanelen op sociale woningen in Vlaanderen
 • Bijstand aan Warehouses De Pauw bij een duurzame obligatie-uitgifte van 500 miljoen EUR

Greenwashing en aansprakelijkheid

 • Bijstand aan een verdeler van brandstoffen over de commerciële communicatie en marketing rond zijn eco-labels, in het kader van de beoordeling of sprake was van onrechtmatige milieuclaims of greenwashingpraktijken, met het oog op compliance met Boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

Sociale duurzaamheid

 • Advisering over en opstellen van ethische - en gedragscodes, bedrijfspolicies over welzijn, diversiteit,…
 • Advisering over en opstellen van policies over interne meldkanalen
 • Sociaalrechtelijke audit op compliance van verplichtingen als werkgever
 • Sociaalrechtelijke audit op externe arbeidskrachten
 • Advisering over sociaalrechtelijke verplichtingen als opdrachtgever of (onder)aannemer en sociaalrechtelijke audit in de bouwsector
 • Opstellen van contracten met (onder)aannemers met bijzondere clausules over sociaalrechtelijke verplichtingen ten aanzien van het ingezette personeel
 • Bijstand bij opstellen van beloningspolitieken
 • Vertegenwoordiging voor rechtbanken en hoven in geschillen over gelijke behandeling en niet-discriminatie, welzijn en psychosociale aspecten