Sociale Duurzaamheid

Sociale duurzaamheid is een breed terrein dat zich uitstrekt tot ver buiten de interne organisatie van uw onderneming. Het beoogt in de eerste plaats de bevordering van de rechten van de mens. Relaties staan centraal: de relatie van uw onderneming ten opzichte van zowel uw werknemers als externe arbeidskrachten, dienstverleners, aannemers, leveranciers, klanten en alle andere stakeholders. Sociale duurzaamheid gaat over de organisatie van het werk en de werkplek en de impact op welzijn, veiligheid en gezondheid, de ecologische voetafdruk, het respect voor de rechten van de mens (zoals de gelijke behandeling en het discriminatieverbod), diversiteit en inclusie, nieuwe vormen van arbeidsrelaties en de sociale bescherming die daaraan wordt gekoppeld (zoals flexible staffing, platformwerk), levenslang leren en de ontwikkeling van competenties, duurzame beloningspolitieken,…

Een algemeen kader voor het sociale element in ESG bestaat al sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Stap per stap komt nieuwe wetgeving tot stand die ondernemingen zal verplichten tot compliance, due diligence en rapportering.

Het Employment team volgt de sociaalrechtelijke evoluties op de voet. Wij staan u graag bij in uw voorbereiding van een intern beleid en praktische aanpak om te anticiperen op deze vele verplichtingen en zo de sociale toets te doorstaan in uw bedrijfsvoering.