ESG- en duurzaamheidsrapportering

Onder Europese impuls zullen meer en meer ondernemingen moeten rapporteren over ESG en duurzaamheid.

Nieuwe initiatieven zoals de Taxonomieverordening, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en bijhorende rapporteringsstandaarden leggen een hoge graad van transparantie op over de manier waarop ondernemingen en financiële instellingen rekening houden met de risico’s en de impact van hun activiteiten op duurzaamheidskwesties, zoals milieu, sociale en mensenrechten, en governance.

Eubelius volgt deze evoluties op de voet op om u te kunnen adviseren over de correcte toepassing van (bestaande en toekomstige) rapporteringsverplichtingen.

Ook de manier waarop deze rapportering tot stand dient te komen, is een belangrijk aspect. Eubelius begeleidt ondernemingen en financiële instellingen dan ook in de interne organisatie van de rapporteringskanalen en ‑verantwoordelijkheden.