Strafrechtelijke handhaving & compliance

Ons team strafrechtelijke handhaving & compliance focust op strafrecht en regelgevende maatregelen in de zakelijke context en adviseert en assisteert zowel private entiteiten (grote ondernemingen, financiële instellingen, enz.) als overheidsinstellingen, en natuurlijke personen zoals vennootschapsbestuurders en andere leidinggevenden.

Lees meer

Uw contacten in Strafrechtelijke handhaving & compliance

Brussel

Tom Bauwens

Partner

We adviseren over uiteenlopende juridische vragen, maar ook over hoe bedrijven proactief een beleid kunnen voeren om strafrechtelijke problemen te voorkomen (risicoanalyse, strafrechtelijke due diligence en compliance-programma's voor bedrijven, management en werknemers).

Het team biedt bijstand en vertegenwoordiging in strafrechtelijke procedures voor (vermeende) daders en slachtoffers van strafbare feiten, zowel tijdens strafrechtelijke onderzoeken (voorbereiding van verklaringen) als gedurende de eigenlijke gerechtelijke procedures. Onze aanpak is oplossingsgericht. Wanneer we alternatieve oplossingen en opties voorstellen, houden we rekening met de voornaamste bekommernissen van de cliënt.

Strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maken deel uit van onze praktijk. Het team heeft ook ervaring opgebouwd inzake wederzijdse bijstand in strafzaken.

Zaken die het team regelmatig behandelt, zijn onder meer vermeende vervalsing, private omkoping/corruptie, faillissementsdelicten, misbruik van vennootschapsgoederen, (financiële) fraude, witwassen, IT-misdrijven zoals cybercriminaliteit, handel met voorkennis en marktmanipulatie, specifieke schendingen van de vennootschapswetgeving, misdrijven inzake handelspraktijken, fiscaal strafrecht, fiscale fraude (waaronder overtreding van douanevoorschriften), strafbare feiten in de context van sociaalzekerheids- en arbeidsrecht en milieurecht, en schending van het beroepsgeheim.

We behandelen ook courante gemeenrechtelijke misdrijven waarbij publieke of private rechtspersonen of hun vertegenwoordigers zijn betrokken, bijvoorbeeld strafprocedures naar aanleiding van arbeidsongevallen met lichamelijk letsel of met een dodelijke afloop.

Cruciaal in de behandeling van deze zaken is de constante synergie met andere Eubelius-teams voor een diepgaande juridische en praktische kennis van alle facetten van het dagelijkse bedrijfsleven.

Daarnaast staat ons team strafrechtelijke handhaving & compliance, vaak in samenwerking met ons fiscale team, ook cliënten bij die kiezen voor een vrijwillige regularisatie om (verdere) strafprocedures en sancties te vermijden.

Het team heeft uitstekende contacten met hooggekwalificeerde collega's in het buitenland voor een grensoverschrijdende opvolging van procedures en uitwisseling van ervaring en kennis.

Enkele referenties

 • Procedures voor het Europees Hof van Justitie omtrent de vraag of een Belgisch strafbepaling al dan niet verenigbaar is met de Dienstenrichtlijn;
 • Vertegenwoordiging van een grote private investeerder bij gerechtelijke vervolging voor handel met voorkennis door de FSMA en de SEC;
 • Compliance en juridische vertegenwoordiging van een wereldwijde internetaanbieder omtrent gegevensbehoud en privacy;
 • Juridische bijstand aan een General Counsel die beschuldigd werd van deelname aan witwaspraktijken voor meer dan 1 miljard EUR;
 • Juridische bijstand en vertegenwoordiging van een regionale overheidsinstantie bij meerdere dossiers voor subsidiefraude;
 • Bijstand aan een grote vrachtvervoerder die beschuldigd werd van het vervoeren en dumpen van gevaarlijke afvalstoffen;
 • Vertegenwoordiging van een sportmakelaar verdacht van witwasmisdrijven en lidmaatschap aan een criminele organisatie;
 • Adviseren en vertegenwoordigen van een internationaal entertainment bedrijf over de toepassing van de Belgische kansspelwetgeving;
 • Succesvolle verdediging van een leverancier van levensmiddelen ingevolge een beweerde inbreuk op de regelgeving betreffende de voedselveiligheid;
 • Bijstand aan de raad van bestuur van een bank in het kader van een onderzoek van de FSMA en de Nationale Bank van België;
 • Juridische bijstand en vertegenwoordiging van internationale vleeshandelaars in een strafprocedure wegens vermeende douanemisdrijven;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van slachtoffers van COVID-19 fraude;
 • Bijstand en vertegenwoordiging in Cum-Ex Onderzoeken;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van een internationaal bedrijf beschuldigd van milieumisdrijven.