Tom legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht in het algemeen, en op het ondernemingsstrafrecht en rechten van de mens in het bijzonder. Hij treedt in dat verband op voor alle rechtbanken, inclusief het Hof van Cassatie zetelend in strafzaken.

Hij is partner van Eubelius sinds 1 januari 2015 en lid van de Brusselse balie sinds 2001.

Bekijk meer
Bekijk minder

Hij doceert strafprocesrecht aan de Politieschool (ad hoc) en strafrecht en strafprocesrecht aan de Stageschool van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Hij is lid van verschillende commissies van de Orde van Vlaamse Balies en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel inzake strafrecht, witwas en huiszoekingen / beroepsgeheim.

Tom spreekt regelmatig op studiedagen inzake strafrecht, publiceert ter zake, en is lid van de Redactieraad van het Tijdschrift voor Strafrecht.