Aansprakelijkheid & verzekering

Onze advocaten hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren (banken, verzekeringen, technologie, energie, detailhandel, voeding, verpakkingen, bouw, vastgoed, distributie, chemie, vrije tijd, elektronische platforms, transport, post, telecommunicatie, enz.) en voor professionals in de medische, juridische en financiële wereld. We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen ("expert opinions") op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht. Ontwikkelingen in class actions volgen we ook op de voet.

  Lees meer

  Uw contacten in Aansprakelijkheid & verzekering

  Brussel
  Partner
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Senior Partner
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Counsel
  Brussel
  Of counsel
  Brussel
  Senior Attorney
  Brussel
  Advocaat

  Onze verzekeringspraktijk bedient zowel polishouders en verzekerden, als verzekeraars en makelaars. We helpen onze cliënten met betrekking tot een brede waaier van verzekeringsaangelegenheden zoals kredietverzekering, transportverzekering, verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, BA-verzekeringen en verzekeringen voor productaansprakelijkheid. Onze advocaten bieden interdisciplinaire diensten aan zoals bijstand bij reglementaire vragen (corporate governance-problemen, Solvency II, overdrachten van portefeuilles, garantiesystemen, grensoverschrijdende fusies, …), productgerelateerd advies, redactie en nazicht van polissen, onderhandeling van (her)verzekeringscontracten en andere (grensoverschrijdende) (her)verzekeringsdiensten, verzekeringsbemiddeling in België (bijvoorbeeld vereisten inzake Europees paspoort, compliance en regels van algemeen belang, internationaal privaatrecht), informatieverplichtingen, problemen van verzekeringsdekking en afwikkeling van schadegevallen en ermee samenhangende geschillen. We assisteren cliënten (verzekeraars of polishouders) ook met betrekking tot hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen, en beleggingsproducten verbonden aan levensverzekeringen, alsook herverzekering.

  Cliënten die gebruik maken van onze diensten, zijn onder meer:

  • kredietinstellingen, effectenmakelaars, portefeuillebeheerders en andere financiële tussenpersonen
  • verzekeraars, herverzekeraars en verzekeringsmakelaars of -agenten
  • producenten en distibuteurs (voor gebrekkige of onveilige producten, inclusief de impact van REACH)
  • dienstverleners zoals technologieproviders
  • federaties
  • vastgoedbedrijven
  • overheidsinstanties en ambtenaren
  • universiteiten en ziekenhuizen
  • bestuurders en leidinggevenden in ondernemingen
  • kopers en verkopers van aandelen (voor schendingen van verklaringen en waarborgen)
  • medische en juridische beroepsbeoefenaars
  • revisoren en accountants
  • octrooiagenten
  • consumenten
  • auteurs, uitgevers en omroepenverenigingen

  Enkele referenties:

  Zaken met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekeringen :

  • Een speler in de voedselketen vertegenwoordigen m.b.t aansprakelijkheid in de fepronil crisis, waaronder verzekeringsdekking
  • Een chemisch bedrijf vertegenwoordigen in een arbitragezaak m.b.t. een EPCM-contract
  • Een energieleverancier vertegenwoordigen in een geschil met een distributiesysteembeheerder
  • Verschillende professionals vertegenwoordigen in verband met vermeende aansprakelijkheid in de uitvoering van hun diensten
  • Een bedrijf vertegenwoordigen in verband met diens economische verliezen vanwege een ontploffing in het bedrijf
  • Een verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigen in verband met diens verliezen vanwege de instorting van hijskranen
  • Het temporele en materiële toepassingsgebied bepalen van de dekking van de polis van een aansprakelijkheidsverzekering

  Zaken met betrekking tot regelgeving en contracten : 

  • Een pensioenfonds begeleiden bij het heronderhandelen van een levensverzekeringspolis verbonden met beleggingsfondsen
  • Een verzekeringsmaatschappij begeleiden bij de overdracht van een verzekeringsportfolio
  • Het Controledienst voor Ziekenfondsen begeleiden in verband met prudentiele regelgevingsproblematiek
  • Een verzekeringsmaatschappij begeleiden bij een grensoverschrijdende (Europese) fusie van verzekeringsmaatschappijen
  • Industriële groepen en beroepsorganisaties adviseren m.b.t. de kwalificatie als verzekering van product- of dienst gerelateerde waarborgen
  • UK-dienstverleners adviseren over het effect van de Brexit op de aanbieding van verzekeringsproducten in België
  • De meerderheidsaandeelhouder van een Belgische verzekeraar begeleiden bij het herstructureringsproces van de verzekeraar
  • Een start-up adviseren over de ontwikkeling van een deeleconomie-verzekeringsmodel
  • Een Belgische verzekeraar begeleiden bij de splitsing van een levensverzekering om twee types van verzekeringnemers te onderscheiden