Aansprakelijkheid & verzekering

Onze advocaten hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren (banken, verzekeringen, technologie, energie, detailhandel, voeding, verpakkingen, bouw, vastgoed, distributie, chemie, vrije tijd, elektronische platforms, transport, post, telecommunicatie, enz.) en voor professionals in de medische, juridische en financiële wereld. We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen ("expert opinions") op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht. Ontwikkelingen in class actions volgen we ook op de voet.

  Lees meer

  Uw contacten in Aansprakelijkheid & verzekering

  Brussel
  Partner
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Senior Counsel
  Brussel
  Of counsel
  Brussel
  Of counsel
  Brussel
  Senior Attorney
  Brussel
  Senior Attorney
  Brussel
  Senior Attorney
  Brussel
  Advocaat

  Onze verzekeringspraktijk bedient zowel polishouders en verzekerden, als verzekeraars en makelaars. We helpen onze cliënten met betrekking tot een brede waaier van verzekeringsaangelegenheden zoals kredietverzekering, transportverzekering, verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, BA-verzekeringen en verzekeringen voor productaansprakelijkheid. Onze advocaten bieden interdisciplinaire diensten aan zoals bijstand bij reglementaire vragen (corporate governance-problemen, Solvency II, overdrachten van portefeuilles, garantiesystemen, grensoverschrijdende fusies, …), productgerelateerd advies, redactie en nazicht van polissen, onderhandeling van (her)verzekeringscontracten en andere (grensoverschrijdende) (her)verzekeringsdiensten, verzekeringsbemiddeling in België (bijvoorbeeld vereisten inzake Europees paspoort, compliance en regels van algemeen belang, internationaal privaatrecht), informatieverplichtingen, problemen van verzekeringsdekking en afwikkeling van schadegevallen en ermee samenhangende geschillen. We assisteren cliënten (verzekeraars of polishouders) ook met betrekking tot hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen, en beleggingsproducten verbonden aan levensverzekeringen, alsook herverzekering.

  Cliënten die gebruik maken van onze diensten, zijn onder meer:

  • kredietinstellingen, effectenmakelaars, portefeuillebeheerders en andere financiële tussenpersonen
  • verzekeraars, herverzekeraars en verzekeringsmakelaars of -agenten
  • producenten en distibuteurs (voor gebrekkige of onveilige producten, inclusief de impact van REACH)
  • dienstverleners zoals technologieproviders
  • federaties
  • vastgoedbedrijven
  • overheidsinstanties en ambtenaren
  • universiteiten en ziekenhuizen
  • bestuurders en leidinggevenden in ondernemingen
  • kopers en verkopers van aandelen (voor schendingen van verklaringen en waarborgen)
  • medische en juridische beroepsbeoefenaars
  • revisoren en accountants
  • octrooiagenten
  • consumenten
  • auteurs, uitgevers en omroepenverenigingen

  Enkele referenties:

  • Diverse industriële ondernemingen bijstaan met betrekking tot rechtstreekse vorderingen tegen verzekeraars van een aansprakelijke persoon
  • Een groot engineeringbedrijf bijstaan met betrekking tot de geldende verzekeringspolis voor de aansprakelijkheid van een professional
  • Een voedingsdistributeur bijstaan met betrekking tot de omvang van de verzekeringsdekking
  • Diverse cliënten bijstaan met betrekking tot de verjaring van claims tegen verzekeringsmaatschappijen
  • Diverse cliënten adviseren over de omvang en geldigheid van uitsluitingen in verzekeringscontracten