Ignace is gespecialiseerd in geschillen inzake contracten en aansprakelijkheid, zowel in een nationale als een grensoverschrijdende context, en zowel voor gewone rechtbanken als in arbitrage. Een belangrijk deel van zijn praktijk  betreft gereguleerde sectoren. Daarnaast verleent hij gericht advies en staat hij cliënten bij in het onderhandelen, opstellen en optimaliseren van overeenkomsten. Ook wordt hij geregeld betrokken bij de redactie van wetgevingsontwerpen en stelt hij regelmatig affidavits op voor gebruik in procedures in het buitenland.

Ignace is advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2001. Hij werd partner in januari 2007.

Bekijk meer
Bekijk minder

Nadat hij in 1994 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven werd, studeerde hij twee jaar in het buitenland, eerst in Duitsland en vervolgens aan de University of Chicago. In juni 2002 verdedigde hij met succes zijn doctoraal proefschrift aan de KU Leuven over aansprakelijkheid bij samenhangende overeenkomsten.

Naast zijn advocatenpraktijk is Ignace sinds 2007 ook halftijds professor aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij doceert Verbintenissenrecht (basisvak en grondige studie) en European contract law.

Hij publiceert regelmatig over uiteenlopende verbintenisrechtelijke vraagstukken en is een veel gevraagd spreker.