Elise Rynwalt

Elise Rynwalt is advocaat bij Eubelius. Ze is actief in het team geschillenbeslechting en procesvoering. Verder legt ze zich ook toe op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid- en verzekeringsaangelegenheden. Ze behandelt zowel burgerlijke als commerciële geschillen, maar zet ook in op alternatieve conflictoplossingen. Tot slot adviseert en ondersteunt ze cliënten in familiale kwesties.

Ze werd lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in 2023 en vervoegde Eubelius in hetzelfde jaar.

Bekijk meer
Bekijk minder

Elise behaalde het diploma van master in de rechten met grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent in 2023.

Ze beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.