Mededinging

In markten met weinig spelers is de naleving van het mededingingsrecht een cruciaal actiepunt voor bedrijven.

Onze mededingingspraktijk beschikt over een diepgaande kennis van zowel de Europese als de Belgische mededingingscontext en -voorschriften, en dit zowel in een adviserende als in het kader van procedure. We werken nauw samen met andere Eubelius-teams (zoals Vennootschapsrecht, Fusies en overnames, Fiscaliteit en Procesvoering) om een holistische aanpak van elke zaak te verzekeren.

Lees meer

Uw contacten in Mededinging

Brussel

Jan Bocken

Partner
Brussel

Hans Gilliams

Senior Partner
Brussel

Kim Gillade

Counsel
Brussel

Leen Goossens

Senior Attorney
Brussel

Tom Buytaert

Advocaat
Show more

We hebben een uitstekende werkrelatie met een groot aantal buitenlandse experts in het mededingingsrecht, waardoor wij niet enkel advies kunnen geven in een Belgische en een Europese context, maar ook in een grensoverschrijdende context waar ook wetgeving van buiten de Europese Economische Ruimte relevant is.

De advocaten van Eubelius hebben een uitgebreide expertise ontwikkeld in het adviseren van cliënten in zowel de private als de publieke sector over zaken gaande van kartels en misbruik van een dominante positie tot concentratiecontrole en staatssteun. De focus van onze praktijk ligt in het bijzonder op de naleving van de staatssteunregelgeving, het adviseren van cliënten met een dominante positie en het nazicht van distributieovereenkomsten.

Wij staan onze cliënten bij en vertegenwoordigen hen, als eiser en verweerder, in procedures voor alle Belgische burgerlijke en administratieve rechtbanken, en voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

Enkele referenties:

 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van 22 grote financiële instellingen uit de eurozone in verband met de oprichting van het "European Payments Initiative" (EPI), een nieuw pan-Europees betalingssysteem;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van de Federale Overheidsdienst Financiën (departement Thesaurie) bij het ontwerpen, de goedkeuring en de uitvoering van twee staatsgarantieregelingen voor leningen aan ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19 pandemie en de aanmelding ervan bij de Europese Commissie;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van Asco Industries, een toonaangevende fabrikant in de lucht- en ruimtevaartindustrie, in verband met de verkoop aan Montana, met aanmeldingsverplichtingen in het kader van concentratiecontrole en controle op buitenlandse directe investeringen in Europa en Noord-Amerika;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van Illumina voor de Belgische Mededingingsautoriteit in verband met de voorgenomen overname van GRAIL, een start-up voor kankerdetectietests, met inbegrip van besprekingen met de Belgische Mededingingsautoriteit met betrekking tot het indienen van een verwijzingsverzoek om de transactie te beoordelen onder de EU-concentratieverordening (artikel 22);
 • Bijstand aan en advisering van Moog Music, een fabrikant van elektronische muziekinstrumenten, in verband met de voorbereiding en uitrol van een pan-Europees distributienetwerk, waaronder het opstellen van templates van een groothandels- en een dealerovereenkomst. Begeleiding op het gebied van diverse juridische aspecten, waaronder mededingings- en contractenrecht;
 • Goedkeuring verkregen van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van AXA Bank Belgium door Crelanco;
 • Bijstand en vertegenwoordiging van de vier grootste Belgische banken bij de oprichting en uitrol van Batopin, een nieuw nationaal ATM-netwerk;
 • Vertegenwoordiging van 12 ondernemingen in een procedure tegen het besluit van de Europese Commissie betreffende de Belgische regeling inzake "Excess Profit Rulings";
 • Succesvolle vertegenwoordiging van bpost inzake het beginsel van gelijke behandeling in de postsector, de boetes opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit en de Belgische posttoezichthouder werden vernietigd in 2016. Vertegenwoordiging in de beroepsprocedure van de Belgische Mededingingsautoriteit tot vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep. Vertegenwoordiging in de prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van een tussenarrest van het Hof van Beroep van Brussel, waarbij twee prejudiciële vragen worden gesteld over de uitlegging van het beginsel Ne bis in idem;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van TUI/Jetair in verband met een onderzoek door de Belgische Mededingingsautoriteit, mijlpaalarrest verkregen waarin de onwettigheid van de huiszoekingen werd bevestigd. Het onderzoek werd definitief gesloten zonder veroordeling in 2019;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van Proximus in een procedure betreffende de vertrouwelijkheid van adviezen van bedrijfsjuristen ("legal privilege"), mijlpaalarrest verkregen waarin het vertrouwelijke karakter van adviezen van bedrijfsjuristen werd bevestigd;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van Soliver in een procedure tegen een boete van de Europese Commissie voor vermeende deelname aan een kartel van producenten van autoruiten, de boete werd vernietigd door het Gerecht (onderdeel Hof van Justitie van de EU).