Mededinging

In markten met weinig spelers is de naleving van het mededingingsrecht een cruciaal actiepunt voor bedrijven.

Onze mededingingspraktijk beschikt over een diepgaande kennis van zowel de Europese als de Belgische mededingingscontext en -voorschriften, en dit zowel in een adviserende als in het kader van procedure. We werken nauw samen met andere Eubelius-teams (zoals Vennootschapsrecht, Fusies en overnames, Fiscaliteit en Procesvoering) om een holistische aanpak van elke zaak te verzekeren.

Lees meer

Uw contacten in Mededinging

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussels
Advocaat
Brussel
Advocaat

We hebben een uitstekende werkrelatie met een groot aantal buitenlandse experts in het mededingingsrecht, waardoor wij niet enkel advies kunnen geven in een Belgische en een Europese context, maar ook in een grensoverschrijdende context waar ook wetgeving van buiten de Europese Economische Ruimte relevant is.

De advocaten van Eubelius hebben een uitgebreide expertise ontwikkeld in het adviseren van cliënten in zowel de private als de publieke sector over zaken gaande van kartels en misbruik van een dominante positie tot concentratiecontrole en staatssteun. De focus van onze praktijk ligt in het bijzonder op de naleving van de staatssteunregelgeving, het adviseren van cliënten met een dominante positie en het nazicht van distributieovereenkomsten.

Wij staan onze cliënten bij en vertegenwoordigen hen, als eiser en verweerder, in procedures voor alle Belgische burgerlijke en administratieve rechtbanken, en voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

Enkele referenties:

  • Procedure tegen de beslissing van de Europese Commissie betreffende het Belgische systeem van "Excess Profit Rulings" (in behandeling)
  • Vertegenwoordiging van TUI/Jetair in verband met aantijgingen van misbruik van een machtspositie, waaronder een geschil betreffende de (onwettigheid van) ochtendlijke huiszoekingen (gewonnen op grond van een baanbrekend vonnis van het Brusselse Hof van Beroep, 2015)
  • Vertegenwoordiging van bpost in zaken betreffende het beginsel van gelijke behandeling in de postsector die heeft geleid tot een nietigverklaring van boetes opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit en de Belgische posttoezichthouder (gewonnen voor zowel het Hof van Justitie van de EU als het Brusselse Hof van Beroep, 2016)
  • Toestemming verkregen van Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van de Belgische activiteiten van Lagardère Travel Retail door bpost (2016)
  • Toestemming verkregen van Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van de Belgische activiteiten van Heijmans International door Besix Groep (2017)
  • Vertegenwoordiging van NMBS in verband met de herstructurering van haar goederenactiviteiten (goedkeuring herstructureringssteun Europese Commissie, 2010) en de privatisering van die activiteiten (2015)
  • Vertegenwoordiging van Belgacom in procedure betreffende vertrouwelijkheid van advies door bedrijfsjurist ("legal privilege") (gewonnen op grond van een baanbrekend vonnis van het Brusselse Hof van Beroep, 2013, bevestigd door het Belgische Hof van Cassatie, 2015)
  • Vertegenwoordiging van Soliver tegen een boete van de Europese Commissie voor vermeende deelname aan kartel van producenten van autoruiten (boete geannuleerd door Gerecht van EU, 2014; geen beroep aangetekend door de Europese Commissie)