Mededinging

In markten met weinig spelers is de naleving van het mededingingsrecht een cruciaal actiepunt voor bedrijven.

Onze mededingingspraktijk beschikt over een diepgaande kennis van zowel de Europese als de Belgische mededingingscontext en -voorschriften, en dit zowel in een adviserende als in het kader van procedure. We werken nauw samen met andere Eubelius-teams (zoals Vennootschapsrecht, Fusies en overnames, Fiscaliteit en Procesvoering) om een holistische aanpak van elke zaak te verzekeren.

Lees meer

Uw contacten in Mededinging

Brussel
Partner
Brussel
Partner
Brussel
Senior Attorney
Brussel
Senior Attorney
Brussels
Advocaat
Brussel
Advocaat

We hebben een uitstekende werkrelatie met een groot aantal buitenlandse experts in het mededingingsrecht, waardoor wij niet enkel advies kunnen geven in een Belgische en een Europese context, maar ook in een grensoverschrijdende context waar ook wetgeving van buiten de Europese Economische Ruimte relevant is.

De advocaten van Eubelius hebben een uitgebreide expertise ontwikkeld in het adviseren van cliënten in zowel de private als de publieke sector over zaken gaande van kartels en misbruik van een dominante positie tot concentratiecontrole en staatssteun. De focus van onze praktijk ligt in het bijzonder op de naleving van de staatssteunregelgeving, het adviseren van cliënten met een dominante positie en het nazicht van distributieovereenkomsten.

Wij staan onze cliënten bij en vertegenwoordigen hen, als eiser en verweerder, in procedures voor alle Belgische burgerlijke en administratieve rechtbanken, en voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

Enkele referenties:

 • Procedure tegen het besluit van de Europese Commissie betreffende de Belgische regeling inzake "Excess Profit Rulings" (besluit vernietigd door het Gerecht van de EU, 2019)
 • Vertegenwoordiging van Asco in verband met de overname van Asco door Spirit AeroSystems (aanmelding bij de Europese Commissie, in behandeling)
 • Vertegenwoordiging van TUI/Jetair in verband met beweringen van misbruik van een machtspositie, inclusief een geschil betreffende de (onwettigheid van) huiszoekingen (gewonnen op grond van een baanbrekend arrest van het Brusselse Hof van Beroep, 2015, bevestigd door het Hof van Cassatie, 2018)
 • Goedkeuring verkregen van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming A&U Energie door Aspiravi NV en Unilin BVBA (2018)
 • Goedkeuring verkregen van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van de Belgische activiteiten van Heijmans International door Besix Groep (2017)
 • Vertegenwoordiging van bpost in zaken betreffende het beginsel van gelijke behandeling in de postsector, die heeft geleid tot de nietigverklaring van boetes opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit en de Belgische posttoezichthouder (gewonnen voor zowel het Hof van Justitie van de EU als het Brusselse Hof van Beroep, 2016)
 • Goedkeuring verkregen van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van de Belgische activiteiten van Lagardère Travel Retail door bpost (2016)
 • Goedkeuring verkregen van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de overname van Colfridis door Distrilog (2016)
 • Vertegenwoordiging van NMBS in verband met de herstructurering van haar goederenactiviteiten (goedkeuring herstructureringssteun Europese Commissie, 2010) en de privatisering van die activiteiten (2015)
 • Vertegenwoordiging van Proximus in een procedure betreffende de vertrouwelijkheid van adviezen van bedrijfsjuristen ("legal privilege") (gewonnen op grond van een baanbrekend arrest van het Brusselse Hof van Beroep, 2013, bevestigd door het Hof van Cassatie, 2015)
 • Vertegenwoordiging van Soliver in een procedure tegen een boete van de Europese Commissie voor vermeende deelname aan een kartel van producenten van autoruiten (boete vernietigd door het Gerecht van de EU, 2014; geen beroep aangetekend door de Europese Commissie)