Procedures voor de mededingingsautoriteiten

We vertegenwoordigen onze cliënten bij inbreukprocedures voor de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit, zowel in kartelzaken als in zaken met betrekking tot misbruik van een dominante positie (bijvoorbeeld discriminerende prijzen, leveringsweigering, claims m.b.t. essentiële voorzieningen).

In deze context verlenen we bijstand bij huiszoekingen (zogenaamde dawn raids), vragen om inlichtingen, antwoord op de mededeling van de punten van bezwaar, toegang tot en analyse van het dossier en, waar nodig, het indienen van clementieverzoeken, het onderhandelen van toezeggingen of besprekingen met het oog op een schikking.

Wij dienen voor onze cliënten klachten in bij de mededingingsautoriteiten, alsmede verzoeken om voorlopige maatregelen en benaarstigen deze.