Staatssteun

Naleving van de regelgeving omtrent staatssteun is belangrijk bij elke transactie waarbij de Staat of door de Staat gecontroleerde ondernemingen betrokken is/zijn. De regelgeving inzake staatssteun is niet alleen van toepassing op subsidies, maar ook op overheidsopdrachten, transacties die betrekking hebben op overheidskapitaal en overheidsschulden, fiscale rulings, enz.

Wij adviseren en vertegenwoordigen cliënten in het kader van onderzoeken door de Europese Commissie in verband met subsidies, fiscale rulings, herkapitalisering en andere vormen van reddings- en herstructureringssteun, kredietgaranties, enz. Deze bijstand omvat onder meer het aanmelden van nieuwe steunmaatregelen bij de Commissie, bijstand in formele onderzoeksprocedures en bij de terugvordering van steun.

Wij helpen cliënten om hun transacties met overheidsinstanties te structureren op een manier die in overeenstemming is met de regelgeving inzake staatssteun. Wij pleiten ook staatssteunzaken voor de Europese en Belgische hoven en rechtbanken.